Εταιρικό Προφίλ

[
*
εταιρική υπεθυνότητα]

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας στη Νέα Οδό, θέσαμε ως στρατηγικό μας στόχο την παροχή των υψηλότερων δυνατών επιπέδων οδικής ασφαλείας, σε συνδυασμό με τις πλέον ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες. Καθημερινά, επιδιώκουμε την υπεροχή στη λειτουργία και τη συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων μας, ενώ σε κάθε μας βήμα, αναγνωρίζουμε την απόλυτη ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, φροντίζουμε τους ανθρώπους μας και προσπαθούμε να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας.


Η Νέα Οδός έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης «Ιόνια Οδός».

Το έργο, συνολικού μήκους 380 χλμ. και συνολικού προϋπολογισμού 1,1 δις ευρώ, αφορά στη δημιουργία σύγχρονων, αυτοκινητοδρόμων, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Πρωταρχική μας δέσμευση είναι η ασφαλής και ταχύτατη μετακίνηση για όλους τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τους αυτοκινητοδρομους που διαχειριζόμαστε , σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Ιόνια Οδός, σε αριθμούς

3
Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης
4
Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων
5
Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων
9
Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)
4
Σήραγγες Διπλής Κατεύθυνσης (Συν. Μήκος 11,2 χλμ.)
24
Γέφυρες
(Συν. Μήκος 7 χλμ.)
101
Άνω & Κάτω
Διαβάσεις
19
Κόμβοι
24
Χώροι Προσωρινής Στάθμευσης

Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε., σε αριθμούς

1
Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων
3
Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων
5
Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων
5
Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)
6
Σήραγγες (Συν. Μήκος 3,5 χλμ.)
8
Γέφυρες
84
Άνω & Κάτω Διαβάσεις
30
Ανισόπεδοι Κόμβοι και Ημικόμβοι
33
Χώροι Προσωρινής Στάθμευσης

Συνολικές Διελεύσεις

31.335.7682

2020

39.292.349

2019

Covid-19

& Επιχειρησιακή Συνέχεια της Νέας Οδού 2020

Η Ανταπόκριση σε Covid-19 και Επιχειρησιακή Συνέχεια 2020 της Νεάς Οδού σε νούμερα : €238.970 σε δράσεις προστασίας των εργαζομένων και δράσεις επιχειρησιακής συνέχειας, 125 εξετάσεις ανίχνευσης Covid-19 στο προσωπικό, €36.005 σε εργασίες για την προστασία εργαζομένων και επισκεπτών (επεκτάσεις χώρων εργασίας, διαχωριστικά κλπ.), €14.512 για αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, €4.560 ειδικές συσκευές καθαρισμού και απολύμανσης αέρα, €2.055 για τις καμπάνιες εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, 6.949 για αγορά εξοπλισμού απολύμανσης, 299 προληπτικές απολυμάνσεις στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και στους Σταθμούς Διοδίων (58 από την εκπαιδευμένη ομάδα της Νέας Οδού) €38.290 η επένδυση, 433 προληπτικές απολυμάνσεις σε Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Κέντρα Συντήρησης (97 από την εκπαιδευμένη ομάδα της Νέας Οδού) €38.171 η επένδυση.

Διακρίσεις

2020

Green Awards 2020 Bronze Award στην κατηγορία «Green Transportation Service»

Η Νέα Οδός διακρίθηκε ως «ο πιο πράσινος αυτοκινητόδρομος της χώρας» στο πλαίσιο των Green Awards 2020, ενός θεσμού που επιβραβεύει και αναδεικνύει τις «πράσινες» καλές πρακτικές και στρατηγικές οι οποίες προάγουν την αειφορία και την κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένα, η Νέα Οδός έλαβε το Bronze Award στην κατηγορία «Green Transportation Service» για τις δράσεις προώθησης και ανάπτυξης της ανακύκλωσης και της ηλεκτροκίνησης στους αυτοκινητοδρόμους που διαχειρίζεται, λειτουργεί και συντηρεί. Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανέλαβαν 33 διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, θεσμικοί παράγοντες, επιστήμονες και επαγγελματίες από τους χώρους της Οικολογίας, της Βιωσιμότητας, του Περιβάλλοντος και της Αειφορίας, ενώ η τελετή βράβευσης διοργανώθηκε από την Boussias.

Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2020 Customer Service Distinction Award

Η Νέα Οδός απέσπασε μια ακόμα διάκριση στο πλαίσιο των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) λαμβάνοντας το Customer Service Distinction Award στην κατηγορία «H Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη – Best Use of Innovation in Customer Service». Τα τελευταία έντεκα χρόνια το ΕΙΕΠ -μέσω του καθιερωμένου θεσμού των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών- επιβραβεύει τις εταιρείες, τους οργανισμούς και τα στελέχη του κλάδου που δουλεύουν καθημερινά με γνώμονα την ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη, αναδεικνύοντας βέλτιστες πρακτικές. Το ΕΙΕΠ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2004 με την υποστήριξη πολυεθνικών, μεγάλων ελληνικών εταιριών και επιστημονικών φορέων που λειτουργούν στην Ελλάδα

Διεθνή Πρότυπα και Πιστοποιήσεις

Η προσήλωση της Νέας Οδού στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τους οδηγούς, ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους και στην προστασία φυσικών πόρων για τις τοπικές κοινωνίες, επιβάλει όλες οι δραστηριότητες και εργασίες μας να ρυθμίζονται από πιστοποιημένες διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο στηρίζεται και ρυθμίζεται από διεθνή πρότυπα λειτουργίας πιστοποιημένα από εξωτερικούς φορείς.

Πιστοποιήσεις

Ποιότητα
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001:2015
Οδική Ασφάλεια
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
ISO 39001:2012
Περιβάλλον
Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
ISO 14001:2015
Υγεία & Ασφάλεια
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018
Επιχειρησιακή Συνέχεια
Κοινωνική Ασφάλεια & Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2012

«εὖ» Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο παρακάτω γράφημα είναι ένα σύνολο από 431 απαντήσεις

Διοικητική Προσέγγιση και Οικονομική Αποτελεσματικότητα

Η λειτουργία της Νέας Οδού στηρίζεται σε ευέλικτα και σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης που της επιτρέπουν να διασφαλίζει τα νόμιμα συμφέροντα των μετόχων, αλλά και να μεγιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά της στην κοινωνία και την οικονομία.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει το 100% των μετοχών της Νέας Οδού.

Οικονομικά Στοιχεία (σε χιλ. ευρώ)

2020 ΔΛΠ 2019 ΔΛΠ 2018 ΔΛΠ
Καθαρές πωλήσεις 115.827,06 134.901,98 131.193,46
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 48.223,82 22.583,71 12.199,95
Έσοδα από χρηματοοικονομικές επενδύσεις 518,99 574,70 1.134,07
Συνολικά Έσοδα 164.569,87 158.060,40 144.527,49
Λειτουργικό κόστος 66.594,31 60.680,05 62.601,17
Μισθοί και παροχές εργαζομένων 12.430,42 9.937,03 12.119,37
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου 13.642,02 25.597,16 33.275,28
Αποτελέσματα – προ φόρων 26.442,17 26.933,01 20.500,65
Αποτελέσματα – μετά φόρων 24.960,48 26.038,78 15.139,89
Καταβεβλημένοι φόροι 13.456,33 19.958,56 12.912,93
Επενδύσεις εταιρίας 8.663,06 10.795,88 16.120,19
Συνολική κεφαλαιοποίηση 457.136,11 463.120,39 472.068,91
Ίδια Κεφάλαια 223.421,15 197.730,93 257.784,45
Σύνολο υποχρεώσεων 306.514,29 339.626,61 301.250,23
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (σε εκατ. ευρώ) 529.935,44 537.357,55 559.034,68

*ΔΛΠ: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Καθαρές Πωλήσεις (σε χιλ. ευρώ)

 • Τομέας Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Όδος - Α.Θ.Ε.
 • Τομέας Κατασκευής Ιόνιας Οδού
 • Σύνολο

01

Οδική Ασφάλεια

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Μείωση τροχαίων ατυχημάτων
2
Μετρίαση των επιπτώσεων των ατυχημάτων
3
Πρόληψη δευτερογενών ατυχημάτων

Η υποχρέωσή μας για υπηρεσίες οδικής ασφάλειας υψηλού επιπέδου ξεκίνησε από τη στιγμή που αναλάβαμε τον σχεδιασμό των οδικών υποδομών.

Οι αυτοκινητόδρομοί μας ακολουθούν τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές κατασκευής, δίνοντας προτεραιότητα στο γεωμετρικό σχεδιασμό, τις κυκλοφοριακές μελέτες και τις μελέτες σήμανσης ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωτεχνικές προκλήσεις, τα ανάγλυφα κάθε περιοχής και τις ιδιαιτέρες γεωλογικές συνθήκες. Με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη των ατυχημάτων, υλοποιούμε προγράμματα δομικής επάρκειας, συντήρησης και διαχείρισης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι αυτοκινητόδρομοι υποστηρίζονται 24/7 από περίπολα Οδικής ασφάλειας ενώ τα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Σηράγγων εγγυούνται την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας.

Μέσος Χρόνος Ανταπόκρισης Νέας Οδού ανά τύπο Συμβάντος (σε λεπτά)

Μέσος Χρόνος Ανταπόκρισης ανά Φορέα Συνδρομής (σε λεπτά)

Αριθμός συμβάντων

που διαχειριστήκαμε

Συνολικές ώρες εργασίας

για την οδική συντήρηση

Συνολικές ώρες εργασίας

για την αποκατάσταση βλαβών στην οδική υποδομή

*Περιλαμβάνει πλήρες έτος λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός

Συνεργασία με το Αστεροσκοπείο

Το 2020, η εταιρία προχώρησε στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, με σκοπό τη δημιουργία μιας εστιασμένης πλατφόρμας πρόβλεψης των καιρικών συνθηκών στους αυτοκινητοδρόμους της Νέας Οδού. Προκειμένου η εταιρία να έχει ακόμα καλύτερη εικόνα των καιρικών συνθηκών και να διαχειρίζεται έκτακτες καταστάσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, η πλατφόρμα θα παρέχει στοχευμένες πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ή προβλέπεται να επικρατήσουν σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου, όπως το είδος υετού (βροχή, χαλάζι, χιονόπτωση, χιονόνερο κτλ.), τη θερμοκρασία, τη συνολική βροχόπτωση, τη χιονοκάλυψη, την ταχύτητα και τη διεύθυνση του ανέμου καθώς και τη βαρομετρική πίεση.

02

Ποιότητα Υπηρεσιών

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Εξυπηρέτηση πελατών
2
Παροχή state-of-the-art υπηρεσιών οδικής ασφάλειας
3
Αλληλεπίδραση υποδομής και οδηγών με χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων
4
Διόδια τέλη (παροχή σύγχρονων μεθόδων πληρωμής)
5
Υπευθυνότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Κύριο μέλημά μας, είναι να νιώθει κάθε οδηγός ότι είμαστε ο καλύτερος δυνατός συνταξιδιώτης. Για το λόγο αυτό, δίνουμε προτεραιότητα στην επικοινωνία με τους οδηγούς των αυτοκινητοδρόμων μας, διατηρούμε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και διαρκώς εργαζόμαστε ώστε να αυξάνουμε την αποτελεσματικότητά μας στη διαχείριση των αυξανόμενων απαιτήσεων λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων ευθύνης μας.

MyOdos App

[
Η Πρώτη «All-In-One» Εφαρμογή Αυτοκινητοδρόμων]

Κάθε πληροφορία διαθέσιμη εύκολα και γρήγορα, 24 ώρες το 24ωρο,
365 ημέρες τον χρόνο

Τι προσφέρει

 • Αναλυτικούς χάρτες
 • Υπολογισμό βέλτιστης διαδρομής και κόστος διοδίων για όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας
 • Απευθείας σύνδεση με το 1075, και με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Δυνατότητα εγγραφής στο Fast Pass και απόκτηση πομποδέκτη μέσω κούριερ
 • Απόλυτο έλεγχο του λογαριασμού και δυνατότητα ανανέωσης υπολοίπου για τους συνδρομητές

Διαλειτουργικότητα

Το 2020, πραγματοποιήθηκε μεγάλη στρατηγική επένδυση ύψους €600.000 για την αναβάθμιση του λογισμικού και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στους σταθμούς διοδίων.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Θέματα Παραπόνων

Προγράμματα για Μόνιμους Κατοίκους και Συχνούς Χρήστες

Η Νέα Οδός έχει αναπτύξει ειδικά συνδρομητικά προγράμματα (Fast Pass Frequent) που προσφέρουν εκπτώσεις έως και 50%, καθώς και εκπτωτικό πρόγραμμα μονίμων κατοίκων για το Δήμο Ωρωπού (Fast Pass OROPOS) για τη διέλευση από το σταθμό διοδίων Αφιδνών.

Η συνολική επένδυση για το Fast Pass Oropos ανήλθε σε:

2020
2941,261.41

Fast Pass Oropos

2019
2079,495.90

Fast Pass Oropos

2018
329,563.10

Fast Pass Oropos

Η συνολική επένδυση για το Fast Pass Frequent ανήλθε σε:

2020
264,815.52

Fast Pass Frequent

2019
272,347.97

Fast Pass Frequent

2018
261,506.94

Fast Pass Frequent

Υποστηρίζοντας Έλληνες Προμηθευτές

Η Νέα Οδός έχει δεσμευτεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών από τις οποίες διέρχονται οι αυτοκινητόδρομοι ευθύνης της και επηρεάζονται από τη λειτουργία της. Ιδιαίτερα η ενίσχυση μικρών προμηθευτών, αποτελεί βασική πρακτική και συνειδητή επιλογή μας.

 

2020 2019 2018
Αριθμός Επένδυση (€) Αριθμός Επένδυση (€) Αριθμός Επένδυση (€)
Τοπικοί Προμηθευτές 391 1.139.495,25 428 1.251.110,79 431 1.531.551,76
Εθνικοί Προμηθευτές 246 77.073.789,03 257 82.334.390,00 263 111.450.848,38
Διεθνείς Προμηθευτές 23 1.606.640,75 17 640.150,77 32 743.048,3
Σύνολο 660 79.819.925,03 702 84.225.651,56 726 113.725.448,44

Στους εθνικούς προμηθευτές περιλαμβάνονται και συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, οι οποίες ανέρχονται σε €22.033.161,22, καθώς και πληρωμή για την Υποστήριξη Λειτουργίας προς τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας ποσό €37.152.548,00

Το ποσοστό των συνολικών δαπανών μας που διοχετεύτηκε προς τους τοπικούς και εθνικούς προμηθευτές ήταν

96,5%
το 2020
99,2%
το 2019
99,3%
το 2018

03

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Ίσες ευκαιρίες
2
Παροχές και ικανοποίηση εργαζομένων
3
Διαρκής ανάπτυξη εργαζομένων και αξιοποίηση ταλέντων
4
Υγεία και ασφάλεια

Στη Νέα Οδό πρεσβεύουμε ότι η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας οφείλεται πρωτίστως στους ανθρώπους που τη στελεχώνουν και αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντί τους. Καταβάλλουμε διαρκώς προσπάθειες για να παρέχουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες διαρκούς εξέλιξης και ανάπτυξης σε όλους στους εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις.

Ηλικιακή Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού / Φύλο

 • Άνδρες
 • Γυναίκες
2020
2019
2018

Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού ανά Γεωγραφική Περιοχή

 • Αττική
 • Ελληνική Περιφέρεια
Συνολικό Προσωπικό: 536
2020
Συνολικό Προσωπικό: 537
2019
Συνολικό Προσωπικό: 530
2018

Συνολικές Προσλήψεις ανά Φύλο και Ηλικία

 • Άνδρες
 • Γυναίκες
2020
2019
2018

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης

*825
το 2020
2.737
το 2019
3.985
το 2018

* το 2020 υπήρξε μείωση των συνολικών ωρών εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας, της σύμπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της γενικότερης μετάβασης σε ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης

2020 2019 2018
Ώρες εκπαίδευσης 825 2.737 2.557
Εργαζόμενοι 85 121 355
Ώρες εκπαίδευσης / εργαζόμενο 1.5 22.6 7.2

Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας

2020 2019 2018
Ποσοστό τραυματισμών ή ατυχημάτων στο σύνολο του προσωπικού (%) 0,37% 1,12% 1,51%
Ώρες απουσιών / συνολικές ώρες εργασίας (%) 0,08% 0,03% 0,07%
Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων 9,54 14,82 8,20
Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων 124,97 39,53 108,63
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων 0 0 0
Απολεσθείσες ημέρες εργασίας εξαιτίας ατυχήματος 131 40 106
Συμβάντα χωρίς ημέρες απουσίας από την εργασία 8 9 0
Δείκτης εργατικών ατυχημάτων (IR) 0,38 1,19 1,64
Ημέρες απουσίας λόγω εργατικού ατυχήματος (LDR) 24,99 7,91 21,73
Ώρες απουσίας λόγω εργατικού ατυχήματος (AR) 166,72 52,74 144,91
Σύνολο εργατικών ατυχημάτων 10 15 8
Εργατικά ατυχήματα με ημέρες απουσίας από την εργασία 2 6 8

Eπενδύσεις για την Υγεία και Ασφάλεια

€419.317
το 2020
€295.352
το 2019

04

Μέριμνα για το περιβάλλον

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Περιβαλλοντική διαχείριση
2
Ενέργεια
3
Πρώτες ύλες και υλικά (ολιστική διαχείριση & ανακύκλωση)
4
Νερό
5
Ατμοσφαιρική ρύπανση
6
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
7
Θόρυβος
8
Βιοποικιλότητα
9
Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Η ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος αποτέλεσε βασικό στόχο ήδη από τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η Νέα Οδός έχει αναγνωρίσει τις επιπτώσεις από τη λειτουργία της και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας, αποτελώντας ζωντανό παράδειγμα ότι ένας αυτοκινητόδρομος μπορεί να εναρμονίζεται με το περιβάλλον χωρίς να το διαταράσσει.

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οδοφωτισμό και κτίρια (kWh)

Κατανάλωση Ηλιακής Ενέργειας για τα Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης και την άρδευση

Οχήματα και Περίπολα

Σύνολο Οχημάτων Νέας Οδού

56

Ιδιόκτητα

71

Μισθωμένα

Χιλιόμετρα που Διένυσαν

6.388.032

Στόχος για το 2021 20% του εταιρικού στόλου να αποτελείται από ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα (αφορά ΝΟ και ΚΟ)

Κατανάλωση καυσίμων κίνησης

Για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Νέας Οδού, καταναλώνονται καύσιμα κυρίως από τον στόλο αυτοκινήτων της εταιρίας ο οποίος αποτελείται από κινητήρες Diesel για αποδοτικότερη χρήση των καυσίμων.

 

Κατανάλωση Καυσίμων Κίνησης (Λίτρα) 2020 2019 2018
Νέα Οδός Υπεργολάβοι Νέα Οδός Υπεργολάβοι Νέα Οδός Υπεργολάβοι
Βενζίνη - 24.624,81 - 26.154,06 - 27.374,75
Πετρέλαιο Κίνησης (Στόλου) 575.235,83 736.308,87 668.848,7 662.762,09 637.684,26 629.109,3
Πετρέλαιο Κίνησης (Γεννήτριες) * - - - - 16.280,65 3.319
Υγραέριο - 1.010 - 69.300 - 115.520

 

* Οι ποσότητες αφορούν πετρέλαιο που ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Τυχόν περίσσεια ποσότητα που δεν χρησιμοποιείται εντός του έτους ανακυκλώνεται από εξειδικευμένη εταιρία, προκειμένου να γίνει εκ νέου πλήρωση. Οι αναγραφόμενες ποσότητες δεν απεικονίζουν με ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση, καθώς δεν είναι εφικτό να καταγραφεί με ακρίβεια η αντλούμενη – μη καταναλωθείσα – ετήσια ποσότητα.

Δράση «Go Green» – Πράσινος στόλος οχημάτων

H δράση στοχεύει στη δραστική μείωση των άμεσων εκπομπών αέριων ρύπων από τα εταιρικά οχήματα και τη σταδιακή αντικατάστασή τους με «πράσινα» οχήματα.H Νέα Οδός δεσμεύεται ότι στο τέλος του 2021 το 20% του εταιρικού στόλου θα αποτελείται από ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα.

"EcoDrive"

To "EcoDrive" αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την εταιρία OSEVEN, με στόχο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας οικολογικής οδήγησης. Μια επένδυση που ανέρχεται στα €164.550.

Πρώτες Ύλες, Υλικά και Χρήση (Νέα Οδός)

Κατηγορίες Υλικών Είδος Υλικού 2020 2019 2018
Πρώτες ύλες (Κιλά) Πριονίδι 4.250 4.290 4.300
Χαρτί εκτύπωσης 5.120 5.199 8.570,03
Χαρτί (Θερμικά ρολά) 18.713 27.248 25.101,25
Μελάνια / Τόνερ (τμχ) 198 168 135
Άλλο (Tμχ) Πομποδέκτες 20.000 21.050 31.500

Πρώτες Ύλες, Υλικά και Χρήση (Υπεργολάβοι)

Κατηγορίες Υλικών Είδος Υλικού 2020 2019 2018
Πρώτες ύλες (Κιλά) Αλάτι 6.332.110 13.005.480 3.716.940
Πριονίδι 2.200 1.650 450
Χαρτί εκτύπωσης 609,58 330 445

Πίνακας Διαχείρισης Αποβλήτων (Νέα Οδός)

Κατηγορίες Αποβλήτων Είδος Αποβλήτου 2020 2019 2018
Υλικά Υποστήριξης ή Εξαρτήματα (Κιλά) Λαμπτήρες 170 450 10
Μπαταρίες μεικτές 91 30 17
Μπαταρίες (Μολύβδου -Οξέος) 1.456 3.227 630
Υπολογιστές / ηλεκτρικές συσκευές / εξοπλισμός 2.032 2.509 122
Ελαστικά περιπόλων - Λάστιχα 5.224 5.128 8.459
Ελαστικά οχημάτων Leasing 920 620 -
Διάφορα Απόβλητα (Λίτρα) Έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 2.475 3.201 3.465
Λιπαντικά οχημάτων Leasing 40 184 -
Άλλο (Κιλά) Μελάνια / Τόνερ (τμχ) 86 87 τμχ και 44 κιλά 95
Αλουμίνιο 26.95 - -
Απορριπτόμενα χημικά* - - 100
Ρυπασμένα χώματα* - - 37.770
Ρυπασμένα απορροφητικά υλικά* - - 1.588

 

*Αναφέρεται στο περιστατικό ανατροπής βυτιοφόρου που έλαβε χώρα το 2018

Πίνακας Διαχείρισης Αποβλήτων (Υπεργολάβοι)

Κατηγορίες Αποβλήτων Είδος Αποβλήτου 2020 2019 2018
Πρώτες Ύλες (Κιλά) Μέταλλα (στηθαία, σημάνσεις) 78.240 92.040 54.150
Πλαστικά (στηθαία, σημάνσεις) - - 260
Υλικά Υποστήριξης ή Εξαρτήματα (Κιλά) Λαμπτήρες - 60 775
Μπαταρίες (Μολύβδου -Οξέος) - 1.786 -
Λάστιχα 1.400 5.950 -
Διάφορα Απόβλητα (Κιλά) Έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης (Λίτρα) 11.471,20 2.282,90 4.349,25
Απόβλητα ιστών ζώων 5.735 4.050 5.030
Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 404.738 509.790 426.816
Αλουμίνιο 26.5 - -
Άλλο (Κιλά) Υπολείμματα κοπών φύτευσης 140.270 67.730 62.600
Βραχοπτώσεις (τόνοι) - 7.946,76 -
Σκυρόδεμα (τόνοι) - 4.866,29 -
Φρεζαρισμένα ασφαλτικά (τόνοι) 10.790,83 4.486,35 -
Μείγμα αποβλήτων δομικών κατασκευών (τόνοι) - 161,71 -

Ανακύκλωση στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρίας

43.974 κιλά
το 2020
17.445 κιλά
το 2019
2.950 κιλά
το 2018

Μέτρηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Στόχος της Νέας Οδού είναι η αποτελεσματική διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ο περιορισμός των αρνητικών της επιπτώσεων. Οι μετρήσεις στους σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης γίνονται συστηματικά σε 24ωρη βάση και το σύστημα καταγραφής επικοινωνεί με αναλυτές, ώστε να υπολογίζονται εντός 5λέπτου πιθανές υπερβάσεις των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία για τις μέσες πρωτογενείς τιμές εκπομπών ρύπων και παραμέτρων (CO, CO2, NO, NO2, SO2, O3, TSP, PM10, PM2.5, C6H6 (Βενζόλιο), C7H8 (τολουόλιο) και ξυλόλιο (ή ξυλέλιο)).

 

Μέση Ετήσια Τιμή 2020
Μέτρηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Α.Θ.Ε. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ Όριο
Βαρυμπόμπη Σχηματάρι Αρκίτσα Ευηνοχώρι Φιλιππιάδα Επισκοπικό
NO2 47,13 31,89 21,53 5,72 13,81 11,21 40 μg/m3
C6H6 (Βενζόλιο) 0,26 0,53 0,03 0,19 0,38 0,45 5 μg/m3
CO 0,25 0,19 0,12 0,19 0,15 0,17 10 mg/m3 (1)
SO2 2,11 4,59 1,53 2,14 2,30 2,57 125 μg/m3 (2)
Αιωρούμενα Σωματίδια ΑΣ2,5 3,56 8,22 6,84 8,33 11,01 6,13 25 μg/m3
Αιωρούμενα Σωματίδια ΑΣ10 5,31 11,82 9,47 12,36 16,24 8,97 40 μg/m3
Ο3 15,63 37,1 27,96 - - - 120 μg/m3 (3)

Σχετικά με την παρατηρούμενη υπέρβαση του ορίου ΝΟ2 στον σταθμό Βαρυμπόμπης και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των προηγούμενων ετών και την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία των εν λόγω σταθμών, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στην κίνηση των οχημάτων επί της Λεωφόρου Νέας Ερυθραίας που είναι παρακείμενη.

1. Δεν υπήρξε υπέρβαση στη μέγιστη ημερήσια οκτάωρη τιμή (10 mg / m3) σε κανένα σταθμό.
2. Mέση ημερήσια τιμή, δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 3 φορές ανά έτος.
3. Δεν υπήρξε υπέρβαση στη μέγιστη ημερήσια οκτάωρη τιμή και δεν σημειώθηκε υπέρβαση >25 φορές στο έτος σε κανένα σταθμό.

Σύνολο Εκπομπών CO2 (τόνοι)

 • Άμεσες εκπομπές από την κατανάλωση καυσίμων για την κίνηση ιδιόκτητων αυτοκινήτων (Κατηγορία 1/scope 1)
 • Έμμεσες εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Κατηγορία 2/scope 2)
 • Σύνολο

Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος

€1.000.047
το 2020
€1.000.942
το 2019
€970.891
το 2018

05

Συμβολή στην Κοινωνική Ανάπτυξη

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Δράσεις πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης
2
Προσφορές σε είδος
3
Δράσεις πολιτισμού με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη
4
Δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης για θέματα οδικής ασφάλειας
5
Εθελοντισμός
6
Προστασία των αδέσποτων ζώων
7
Δομές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
8
Εταιρική Επικοινωνία

Με την ενεργό συμμετοχή μας σε δράσεις τοπικής και εθνικής εμβέλειας, αποδεικνύουμε στην πράξη, ότι η Νέα Οδός λειτουργεί ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, φροντίζοντας για τις ανάγκες των όμορων τοπικών κοινωνιών και συνεισφέροντας έμπρακτα στην εθνική ανάπτυξη.

Ετήσια συμβολή στην Κοινωνική Ανάπτυξη - Κοινωνικό Προϊόν (σε χιλ. €)

2020 2019 2018
Πληρωμές προς προμηθευτές (εκτός υλών και διεταιρικών συναλλαγών) 57.786,67 62.292,52 63.841,57
Μισθοί και παροχές εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) 12.430,42 12.355,93 12.119,37
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου 13.642,02 25.597,16 33.275,28
Δράσεις, χορηγίες, προσφορές και Δομές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 861,55 922,09 631.93
Σύνολο 84.720,66 101.167,70 109.868,15

Οι Επενδύσεις μας

Έμπρακτη στήριξη σε ΑΜΕΑ

Δωρεάν διελεύσεις για ΑμΕΑ

126.248

2020

165.065

2019

152.530

2018

Επένδυση

€335.663,55

2020

€443.500

2019

€406.029,40

2018

Δημιουργία «Αγοράς Τοπικών & Παραδοσιακών Προϊόντων» της Ιόνιας Οδού

Μια καινοτόμος δράση η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αφορά στην ανάπτυξη μιας «Αγοράς Τοπικών & Παραδοσιακών Προϊόντων» με κύριο στόχο την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας των τοπικών κοινωνιών των όμορων κοινοτήτων.

Δράσεις Πολιτισμού

«Διαδρομές»: Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου

Με την δημιουργία του φιλικού microsite «Διαδρομές» ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τον πλούτο κάθε περιοχής εμπλουτισμένο με φωτογραφίες, αλλά και αρχεία ήχου.

 • 30.000 ηχητικές ξεναγήσεις
 • €60.930 επένδυση

Δράσεις Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ενίσχυση και υποστήριξη φορέων

Το 2020 συνεχίσαμε τη συνεργασία και την ενίσχυση σωματείων, φορέων, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, συλλόγων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, Ενδεικτικοί φορείς που ενισχύθηκαν το 2020:

 • Κοινωνικά παντοπωλεία ( π.χ. Νικολάου Σκουφά, Θέρμου, Άρτας)
 • Εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης Ροδόπολης, Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου
 • ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου
 • Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού «ΕΛΙΖΑ»
 • Κέντρο Υγείας Αταλάντης

Δράσεις Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Οδική Ασφάλεια «Ασφαλώς Ποδηλατώ»

To 2020, μέσω του διαδικτυακού προγράμματος «Ασφαλώς Ποδηλατώ» εκπαιδεύτηκαν:

 • 700 παιδιά
 • 51 δάσκαλοι
 • 16 σχολεία
 • 44 σχολικά τμήματα

Επένδυση στην Ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

€17.035

Εταιρική Στρατηγική

€65.719,35

Συμμετοχές και Συνεργασίες

€103.676,50

Επικοινωνία

Σύνολο

€186.430,85