#2021

Βιώσιμη Ανάπτυξη Με μια ματιά

Δείτε επίσης: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Εταιρικό Προφίλ

[ Η Προσέγγισή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη]

Στρατηγικός μας στόχος είναι η παροχή των υψηλότερων δυνατών επιπέδων οδικής ασφαλείας, σε συνδυασμό με τις πλέον ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες. Παράλληλα, με τη μέριμνα για την άριστη λειτουργία και τη συνεχή συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων μας, επιδιώκουμε την προστασία του περιβάλλοντος, τη φροντίδα των ανθρώπων μας και την προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα. Το 2021, προχωρήσαμε σε ανανέωση της στρατηγικής μας, ενισχύοντας τις πολιτικές μας στη διαχείριση θεμάτων Βιωσιμότητας, με δράσεις, πλάνα και εγχειρίδια διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών.


Η Νέα Οδός έχει αναλάβει τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης «Ιόνια Οδός».

Το έργο, συνολικού μήκους 380 χλμ. και συνολικού προϋπολογισμού 1,1 δις ευρώ, αφορά στη δημιουργία σύγχρονων, αυτοκινητοδρόμων, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Πρωταρχική μας δέσμευση είναι η ασφαλής και ταχύτατη μετακίνηση για όλους τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τους αυτοκινητόδρομους που διαχειριζόμαστε, σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Ιόνια Οδός, σε αριθμούς

3
Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης
4
Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων
5
Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων
9
Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)
4
Σήραγγες Διπλής Κατεύθυνσης (Συν. Μήκος 11,2 χλμ.)
24
Γέφυρες
(Συν. Μήκος 7 χλμ.)
101
Άνω & Κάτω
Διαβάσεις
19
Κόμβοι
24
Χώροι Προσωρινής Στάθμευσης

Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε., σε αριθμούς

1
Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων
3
Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων
5
Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων
5
Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)
6
Σήραγγες (Συν. Μήκος 3,5 χλμ.)
8
Γέφυρες
84
Άνω & Κάτω Διαβάσεις
30
Ανισόπεδοι Κόμβοι και Ημικόμβοι
13
Χώροι Προσωρινής Στάθμευσης

Συνολικές Διελεύσεις

34.983.369

2021

31.335.768

2020

Διακρίσεις

2021

Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών

Στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2021, η Νέα Οδός διακρίθηκε με το Customer Distinction Award στην κατηγορία Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς (Customer Call Center of the Year).

Δύο Χρυσά βραβεία στα Hellenic Responsible Business Awards

Στο πλαίσιο των Hellenic Responsible Business Awards, η Νέα Οδός απέσπασε δύο νέες χρυσές διακρίσεις:

 • Χρυσό Βραβείο, στην κατηγορία «Τεχνολογία και Περιβάλλον»
 • Χρυσό Βραβείο, στην κατηγορία «Ηλεκτρονική Έκδοση Απολογισμού»

Δύο Χρυσά και τρία Ασημένια Βραβεία στα Mobility Awards

Στα Mobility Awards 2021 αποσπάσαμε πέντε διακρίσεις:

 • Χρυσό βραβείο και Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Motorways Customer Service
 • Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Motorway Safety
 • Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Motorways Fleet Management
 • Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Motorways Environmental Management

Bronze Award στα Green Awards

Η Νέα Οδός έλαβε το μοναδικό βραβείο (Bronze Award) που απονεμήθηκε στην κατηγορία “Green Transportation Service”, για τις δράσεις προώθησης και ανάπτυξης της ανακύκλωσης και της ηλεκτροκίνησης.

Bronze Award στα Mobile Excellence Awards

Η Νέα Οδός από κοινού με τον συνεργάτη της, την εταιρεία ATCOM, διακρίθηκε με Bronze Award στην κατηγορία “Improve Customer Service and Retention”.

Τιμητική Διάκριση απο την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή απένειμε τιμητική διάκριση στη Νέα Οδό για την έμπρακτη υποστήριξή της, την τελευταία πενταετία, προς τους αθλητές με αναπηρία.

Διεθνή Πρότυπα και Πιστοποιήσεις

Η προσήλωση της Νέας Οδού στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τους οδηγούς, ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους και στην προστασία φυσικών πόρων για τις τοπικές κοινωνίες, επιβάλει όλες οι δραστηριότητες και εργασίες μας να ρυθμίζονται από πιστοποιημένες διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο στηρίζεται και ρυθμίζεται από διεθνή πρότυπα λειτουργίας πιστοποιημένα από εξωτερικούς φορείς.

Πιστοποιήσεις

Ποιότητα
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001:2018
Οδική Ασφάλεια
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
ISO 39001:2012
Περιβάλλον
Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
ISO 14001:2015
Υγεία & Ασφάλεια
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018
Επιχειρησιακή Συνέχεια
Κοινωνική Ασφάλεια & Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2019

Στην Νέα Οδό διεξάγουμε συχνές έρευνες με στόχο να αποτυπώσουμε και να αναλύσουμε την γενικότερη ικανοποίηση των χρηστών μας, σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ενέργειες προώθησης της Οδικής Ασφάλειας.

Τα αποτελέσματα που αναφέρονται στα παρακάτω γραφήματα είναι ένα σύνολο από 651 απαντήσεις

Πόσο ικανοποιημένοι είστε συνολικά από τις επιδόσεις της εταιρείας σε θέματα Οδικής Ασφάλειας;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις επιδόσεις της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος;

Διοικητική Προσέγγιση και Οικονομική Αποτελεσματικότητα

Η λειτουργία της Νέας Οδού στηρίζεται σε ευέλικτα και σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης που της επιτρέπουν να διασφαλίζει τα νόμιμα συμφέροντα των μετόχων, αλλά και να μεγιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά της στην κοινωνία και την οικονομία.

Οικονομικά Στοιχεία (σε χιλ. ευρώ)

2021 ΔΛΠ 2020 ΔΛΠ 2019 ΔΛΠ
Καθαρές πωλήσεις 124.505,78 115.827,06 134.901,98
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 35.802,25 48.223,82 22.583,71
Έσοδα από χρηματοοικονομικές επενδύσεις 732,19 518,99 574,70
Συνολικά Έσοδα 161.040,22 164.569,87 158.060,40
Λειτουργικό κόστος 84.428,14 66.594,31 60.680,05
Μισθοί και παροχές εργαζομένων 6.264,43 12.430,42 9.937,03
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου 35.270,82 13.642,02 25.597,16
Αποτελέσματα – προ φόρων 10.800,99 26.442,17 26.933,01
Αποτελέσματα – μετά φόρων 11.672,33 24.960,48 26.038,78
Συνολικές πληρωμές προς κρατικούς φορείς (καταβεβλημένοι φόροι) 12.117,24 13.456,33 19.958,56
Επενδύσεις εταιρίας 15.908,97 8.663,06 10.795,88
Συνολική κεφαλαιοποίηση 438.645,36 457.136,11 463.120,39
Ίδια Κεφάλαια 238.593,03 223.421,15 197.730,93
Σύνολο υποχρεώσεων 279.770,25 306.514,29 339.626,61
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (σε εκατ. ευρώ) 518.363,28 529.935,44 537.357,55

*ΔΛΠ: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Καθαρές Πωλήσεις (σε χιλ. ευρώ)

 • Τομέας Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Όδος - Α.Θ.Ε.
 • Τομέας Κατασκευής Ιόνιας Οδού
 • Σύνολο

01

Δίπλα στον Οδηγό με Ασφάλεια και Ποιότητα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Τομείς Επικέντρωσης

1
Οδική Ασφάλεια
2
Ποιότητα υπηρεσιών / εξυπηρέτηση
3
Καινοτομία

Στη Νέα Οδό εργαζόμαστε ακούραστα προκειμένου να μπορούμε να προσφέρουμε τα υψηλότερα επίπεδα οδικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ποιοτικές υπηρεσίες προς όλους τους οδηγούς.

Στρατηγικό μας στόχο αποτελεί η λειτουργία σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, η ασφαλής μετακίνηση και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης και διαχείρισης που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής της κοινωνίας.

Μέσος Χρόνος Ανταπόκρισης Νέας Οδού ανά τύπο Συμβάντος (σε λεπτά)

Μέσος Χρόνος Ανταπόκρισης ανά Φορέα Συνδρομής (σε λεπτά)

Αριθμός συμβάντων

που διαχειριστήκαμε

Συνολικές ώρες εργασίας

για την οδική συντήρηση

Συνολικές ώρες εργασίας

για την αποκατάσταση βλαβών στην οδική υποδομή

Κάμερες Ανίχνευσης Συμβάντων

Οι κάμερες ανίχνευσης συμβάντων είναι σημαντικός μηχανισμός ως προς τον εντοπισμό θεμάτων ασφάλειας. Σκοπός του συστήματος είναι να εντοπίζει συμβάντα που αφορούν στην είσοδο και κίνηση ζώων και ανθρώπων στον αυτοκινητόδρομο καθώς και οχημάτων που κινούνται με αντίθετη φορά, ώστε να εξασφαλίζει την άμεση ανταπόκριση των κατάλληλων φορέων και την αποτροπή ατυχημάτων.

Το καινοτόμο σύστημα με κάμερες AID (Automatic Incident Detection) περιλαμβάνει λογισμικό ανάλυσης της εικόνας, και όλα τα συμβάντα γνωστοποιούνται άμεσα στα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

MyOdos App

[
Η Πρώτη «All-In-One» Εφαρμογή Αυτοκινητοδρόμων]

Το "MyOdos App" αποτελεί την πρώτη, στη χώρα, πρωτοποριακή και καινοτόμο "all-in-one" εφαρμογή αυτοκινητοδρόμων, για κινητά τηλέφωνα και tablets (Android και iOS), μια ενιαία πύλη η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους οδηγούς -όχι μόνο τους συνδρομητές Fast Pass- να εντοπίζουν τη βέλτιστη διαδρομή ή σημεία ενδιαφέροντος και να υπολογίζουν το κόστος του ταξιδιού τους για όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.

Κάθε πληροφορία διαθέσιμη εύκολα και γρήγορα, 24 ώρες το 24ωρο,
365 ημέρες τον χρόνο

Τι προσφέρει

 • Αναλυτικούς χάρτες
 • Υπολογισμό βέλτιστης διαδρομής και κόστος διοδίων για όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας
 • Απευθείας σύνδεση με το 1075 και με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Δυνατότητα εγγραφής στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων Fast Pass Νέα Οδός/Fast Pass Κεντρική Οδός
 • Απόλυτο έλεγχο του λογαριασμού και δυνατότητα ανανέωσης υπολοίπου για τους συνδρομητές

Εξυπηρέτηση Πελατών

Με στόχο την ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση των οδηγών που χρησιμοποιούν τους αυτοκινητοδρόμους, ευθύνης μας, στην Νέα Οδό αξιοποιούμε σε συνεχή βάση όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας προκειμένου να «ακούμε» τα σχόλια, τις υποδείξεις και τις προτάσεις τους, και να αναπτύσσουμε αντίστοιχες πολιτικές και υπηρεσίες για κάθε τους ανάγκη. Σε αυτο το πλαίσιο, διεξάγουμε συχνές έρευνες με στόχο να αποτυπώσουμε και να αναλύσουμε την γενικότερη ικανοποίηση των χρηστών μας, σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ενέργειες προώθησης της Οδικής Ασφάλειας.

Θέματα Παραπόνων

Προγράμματα για Μόνιμους Κατοίκους και Συχνούς Χρήστες

Η Νέα Οδός έχει αναπτύξει ειδικά συνδρομητικά προγράμματα που προσφέρουν εκπτώσεις έως και 50%.

Τα διαθέσιμα προγράμματα είναι:

 • Fast Pass Νέα Οδός Frequent Local
 • Fast Pass Νέα Οδός Frequent All 2
 • Fast Pass Νέα Οδός Frequent All 3 και 4
 • Fast Pass Νέα Οδός Oropos
 • Fast Pass Νέα Οδός Tragana

Για τα διαθέσιμα συνδρομητικά προγράμματα επισκεφτείτε την ειδική ιστοσελίδα: www.fastpass.gr

Η συνολική επένδυση για το Fast Pass Νέα Οδός Oropos ανήλθε σε:

2021
2797,688.79

Fast Pass Νέα Οδός Oropos

2020
2941,261.41

Fast Pass Νέα Οδός Oropos

2019
2079,495.90

Fast Pass Νέα Οδός Oropos

Η συνολική επένδυση για το Fast Pass Νέα Οδός Frequent (όλες οι κατηγορίες) ανήλθε σε:

2021
259,340.17

Fast Pass Νέα Οδός Frequent (όλες οι κατηγορίες)

2020
264,815.52

Fast Pass Νέα Οδός Frequent (όλες οι κατηγορίες)

2019
272,347.97

Fast Pass Νέα Οδός Frequent (όλες οι κατηγορίες)

Υποστηρίζοντας Έλληνες Προμηθευτές

Η Νέα Οδός έχει δεσμευτεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών από τις οποίες διέρχονται οι αυτοκινητόδρομοι ευθύνης της. Ιδιαίτερα η ενίσχυση μικρών προμηθευτών, αποτελεί βασική πρακτική και συνειδητή επιλογή μας.

 

2021 2020 2019
Αριθμός Επένδυση (€) Αριθμός Επένδυση (€) Αριθμός Επένδυση (€)
Τοπικοί Προμηθευτές 306 1.279.318,24 391 1.139.495,25 428 1.251.110,79
Εθνικοί Προμηθευτές 222 99.799.810,32 246 77.073.789,03 257 82.334.390,00
Διεθνείς Προμηθευτές 20 701.151,00 23 1.606.640,75 17 640.150,77
Σύνολο 548 101.780.279,56 660 79.819.925,03 702 84.225.651,56

* α) Περιλαμβάνεται ποσό €36.565.697 που αφορά Υποστήριξη Λειτουργίας προς τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας και β) €52.540.511 για ενδοομιλικές συναλλαγές.

Το ποσοστό των συνολικών δαπανών μας που διοχετεύτηκε προς τους τοπικούς και εθνικούς προμηθευτές ήταν

99,3%
το 2021
96,5%
το 2020
99,2%
το 2019

02

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Τομείς Επικέντρωσης

1
Υγεία, ασφάλεια και ευημερία
2
Διαρκής ανάπτυξη εργαζομένων και αξιοποίηση ταλέντων
3
Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και εταιρική κουλτούρα

Στη Νέα Οδό πρεσβεύουμε ότι η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας οφείλεται πρωτίστως στους ανθρώπους που τη στελεχώνουν και αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντί τους. Καταβάλλουμε διαρκώς προσπάθειες για να παρέχουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες διαρκούς εξέλιξης και ανάπτυξης σε όλους στους εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις.

Ηλικιακή Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού / Φύλο

 • Άνδρες
 • Γυναίκες
Νέα Οδός 1/1/2021 - 16/5/2021
Νέα Οδός 17/5/2021 - 31/12/2021
Λειτουργία 17/5/2021 - 31/12/2021

Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού ανά Γεωγραφική Περιοχή

 • Αττική
 • Ελληνική Περιφέρεια
Συνολικό Προσωπικό: 534
2021*
Συνολικό Προσωπικό: 536
2020
Συνολικό Προσωπικό: 537
2019

 

*Περιλαμβάνονται 29 άτομα Νέα Οδός και 505 άτομα Λειτουργία

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης

3.805
το 2021
*825
το 2020
2.737
το 2019

* το 2020 υπήρξε μείωση των συνολικών ωρών εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας, της σύμπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της γενικότερης μετάβασης σε ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης

2021Νέα Οδός
(1/1/2021 - 16/5/2021)
2021Νέα Οδός
(17/5/2021 - 31/12/2021)
2021Λειτουργία
(17/5/2021 - 31/12/2021)
2020 2019
Ώρες εκπαίδευσης 481 572 2.752 825 2.737
Εργαζόμενοι 534 29 505 85 121
Ώρες εκπαίδευσης / εργαζόμενο 0,9 19,7 5,4 1.5 22.6

Συνολικές Ώρες Εργασίας

2021Νέα Οδός
(1/1/2021 - 16/5/2021)
2021Νέα Οδός
(17/5/2021 - 31/12/2021)
2021Λειτουργία
(17/5/2021 - 31/12/2021)
Ώρες Εργασίας 380.939 29.915 606.362

Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας

2021Νέα Οδός
(1/1/2021 - 16/5/2021)
2021Νέα Οδός
(17/5/2021 - 31/12/2021)
2021Λειτουργία
(17/5/2021 - 31/12/2021)
2020 2019
Ποσοστό τραυματισμών ή ατυχημάτων στο σύνολο του προσωπικού (%) 0,38% 0% 1,20% 0,37% 1,12%
Ώρες απουσιών / συνολικές ώρες εργασίας (%) 0,09% 0% 0,03% 0,08% 0,03%
Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων 10,50 0 19,79 9,54 14,82
Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων 84 0 51,12 124,97 39,53
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων 0 0 0 0 0
Απολεσθείσες ημέρες εργασίας εξαιτίας ατυχήματος 32 0 31 131 40
Συμβάντα χωρίς ημέρες απουσίας από την εργασία 2 0 6 8 9
Δείκτης εργατικών ατυχημάτων (IR) 1,05 0 1,97 0,38 1,19
Ημέρες απουσίας λόγω εργατικού ατυχήματος (LDR) 16,80 0 10,22 24,99 7,91
Ώρες απουσίας λόγω εργατικού ατυχήματος (AR) 112,06 0 68,20 166,72 52,74
Σύνολο εργατικών ατυχημάτων 4 0 12 10 15
Εργατικά ατυχήματα με ημέρες απουσίας από την εργασία 2 0 6 2 6

Eπενδύσεις για την Υγεία και Ασφάλεια

€665.637
το 2021
€419.317
το 2020
€295.352
το 2019

03

Μέριμνα για το περιβάλλον

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Τομείς Επικέντρωσης

1
Κλιματική αλλαγή
2
Αλληλεπίδραση υποδομής και φυσικού περιβάλλοντος
3
Διαχείριση Ρύπανσης
4
Διαχείριση Πόρων

Η ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος αποτέλεσε βασικό στόχο ήδη από τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η Νέα Οδός έχει αναγνωρίσει τις επιπτώσεις από τη λειτουργία της και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας, αποτελώντας ζωντανό παράδειγμα ότι ένας αυτοκινητόδρομος μπορεί να εναρμονίζεται με το περιβάλλον χωρίς να το διαταράσσει.

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οδοφωτισμό και κτίρια (kWh)

Κατανάλωση Ηλιακής Ενέργειας για τα Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης και την άρδευση

Οχήματα και Περίπολα

Σύνολο Οχημάτων Νέας Οδού

60

Ιδιόκτητα

75

Μισθωμένα

Χιλιόμετρα που Διένυσαν

6.191.670

Κατανάλωση καυσίμων κίνησης

Για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Νέας Οδού, καταναλώνονται καύσιμα κυρίως από τον στόλο αυτοκινήτων της εταιρίας ο οποίος αποτελείται από κινητήρες Diesel για αποδοτικότερη χρήση των καυσίμων.

 

Κατανάλωση Καυσίμων Κίνησης (Λίτρα) 2021 2020 2019
Νέα Οδός Υπεργολάβοι Νέα Οδός Υπεργολάβοι Νέα Οδός Υπεργολάβοι
Βενζίνη 34.286,09 40.825,34 - 24.624,81 - 26.154,06
Πετρέλαιο Κίνησης * 591.171,00 748.076,70 575.235,83 736.308,87 668.848,70 662.762,09
Υγραέριο - 721.73,00 - 1.010,00 - 69.300,00

 

*Περιλαμβάνει πετρέλαιο κίνησης από γεννήτριες.

**Οι ποσότητες αφορούν πετρέλαιο που ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Τυχόν περίσσεια ποσότητα που δεν χρησιμοποιείται εντός του έτους ανακυκλώνεται από εξειδικευμένη εταιρία, προκειμένου να γίνει εκ νέου πλήρωση. Οι αναγραφόμενες ποσότητες δεν απεικονίζουν με ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση, καθώς δεν είναι εφικτό να καταγραφεί με ακρίβεια η αντλούμενη – μη καταναλωθείσα – ετήσια ποσότητα.

Πρωτοβουλία Go Green

Με την πρωτοβουλία "Go Green" θέσαμε σε επιχειρησιακή λειτουργία τα πρώτα «πράσινα», 100% ηλεκτρικά van, τα οποία αρχικά θα χρησιμοποιηθούν ως οχήματα συντήρησης και εκτέλεσης εργασιών, κάνοντας πράξη τον στρατηγικό στόχο προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της καινοτομίας. Είμαστε πλέον η 1η εταιρεία λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων στη χώρα που έθεσε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πλάνο αντικατάστασης του στόλου οχημάτων σε 100% ηλεκτρικά και υβριδικά, εξοπλίζοντας ταυτόχρονα το σύνολο των εγκαταστάσεών μας με 18 φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Περιλαμβάνονται οχήματα από τη Νέα Οδό και τη Κεντρική Οδό.

Στην Ιόνια Οδό δημιουργούμε Ενέργεια από τον Ήλιο!

Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση της Νέας Οδού για μετατροπή της Ιονίας Οδού στον πλέον «πράσινο» αυτοκινητόδρομο της χώρας, δημιουργήσαμε το πρώτο πιλοτικό φωτοβολταϊκό πάρκο σε ανεκμετάλλευτα πρανή τμήματα του αυτοκινητοδρόμου στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεσολογγίου, προκειμένου να καλύψουμε μέρος των ενεργειακών αναγκών του έργου με καθαρή πράσινη ενέργεια από τον ήλιο. Ήδη διερευνούμε και άλλες κατάλληλες ανεκμετάλλευτες εκτάσεις, εντός των έργων που διαχειριζόμαστε, προκειμένου να υλοποιηθούν επιπλέον παρόμοιες εγκαταστάσεις.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο Μεσολογγίου:

 • 4 εγκαταστάσεις συνολικής δυναμικότητας: 102kWp
 • Εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή: 153.000kWh
 • Καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες 245 σωμάτων οδοφωτισμού τεχνολογίας Led.

Πρώτες Ύλες, Υλικά και Χρήση (Νέα Οδός)

Κατηγορίες Υλικών Είδος Υλικού 2021 2020 2019
Πρώτες ύλες (Κιλά) Πριονίδι 2.530 4.250 4.290
Χαρτί εκτύπωσης 3.255 5.120 5.199
Χαρτί (Θερμικά ρολά) 13.438 18.713 27.248
Μελάνια / Τόνερ (τμχ) 199 198 168
Άλλο (Tμχ) Πομποδέκτες 18.800 20.000 21.050

Πρώτες Ύλες, Υλικά και Χρήση (Υπεργολάβοι)

Κατηγορίες Υλικών Είδος Υλικού 2021 2020 2019
Πρώτες ύλες (Κιλά) Αλάτι 17.824,99 6.332.110 13.005.480
Πριονίδι 1020.00 2.200 1.650
Χαρτί εκτύπωσης 500,80 609,58 330

Πίνακας Διαχείρισης Αποβλήτων (Νέα Οδός)

Κατηγορίες Αποβλήτων Είδος Αποβλήτου 2021 2020 2019
Υλικά Υποστήριξης ή Εξαρτήματα (Κιλά) Λαμπτήρες 352 170 450
Μπαταρίες μεικτές 6.088 91 30
Μπαταρίες (Μολύβδου -Οξέος) 120 1.456 3.227
Υπολογιστές / ηλεκτρικές συσκευές / εξοπλισμός 2.310 2.032 2.509
Ελαστικά περιπόλων - Λάστιχα 5.376 5.224 5.128
Ελαστικά οχημάτων Leasing 910 920 620
Διάφορα Απόβλητα (Λίτρα) Έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 2.008 2.475 3.201
Λιπαντικά οχημάτων Leasing 57 40 184
Άλλο (Κιλά) Μελάνια / Τόνερ (τμχ) 95 86 87 τμχ και 44 κιλά
Αλουμίνιο 56 26.95 -
Ρυπασμένα υγρά και στερεά απόβλητα (κιλά) 81.870 - -

Πίνακας Διαχείρισης Αποβλήτων (Υπεργολάβοι)

Κατηγορίες Αποβλήτων Είδος Αποβλήτου 2021 2020 2019
Πρώτες Ύλες (Κιλά) Μέταλλα (στηθαία, σημάνσεις) 38.045 78.240 92.040
Πλαστικά (στηθαία, σημάνσεις) 4.370 - -
Υλικά Υποστήριξης ή Εξαρτήματα (Κιλά) Λαμπτήρες 61,40 - 60
Μπαταρίες (Μολύβδου -Οξέος) 191 - 1.786
Λάστιχα 4.622 1.400 5.950
Καλώδια 5 - -
Υπολογιστές/ Ηλεκτρικές συσκευές/ Εξοπλισμός 37,84 - -
Διάφορα Απόβλητα (Κιλά) Έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης (Λίτρα) 2.096,30 11.471,20 2.282,90
Απόβλητα ιστών ζώων 4.693 5.735 4.050
Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 484.495 404.738 509.790
Αλουμίνιο - 26,5 -
Άλλο (Κιλά) Υπολείμματα κοπών φύτευσης 214.230 140.270 67.730
Βραχοπτώσεις (τόνοι) - - 7.946,76
Σκυρόδεμα (τόνοι) - - 4.866,29
Φρεζαρισμένα ασφαλτικά (τόνοι) 54.046,50 10.790,83 4.486,35
Μείγμα αποβλήτων δομικών κατασκευών (τόνοι) 14.353,55 - 161,71

Ανακύκλωση στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρίας

27.581 κιλά
το 2021
43.974 κιλά
το 2020
17.445 κιλά
το 2019

Μέτρηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Στόχος της Νέας Οδού είναι η αποτελεσματική διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ο περιορισμός των αρνητικών της επιπτώσεων. Οι μετρήσεις στους σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης γίνονται συστηματικά σε 24ωρη βάση και το σύστημα καταγραφής επικοινωνεί με αναλυτές, ώστε να υπολογίζονται εντός 5λέπτου πιθανές υπερβάσεις των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία για τις μέσες πρωτογενείς τιμές εκπομπών ρύπων και παραμέτρων (CO, CO2, NO, NO2, SO2, O3, TSP, PM10, PM2.5, C6H6 (Βενζόλιο), C7H8 (τολουόλιο) και ξυλόλιο (ή ξυλέλιο)).

 

Μέση Ετήσια Τιμή 2021
Μέτρηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Α.Θ.Ε. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ Όριο
Βαρυμπόμπη Σχηματάρι Αρκίτσα Ευηνοχώρι Φιλιππιάδα Επισκοπικό
NO2 39,13 29,88 23,60 6,81 15,69 10,27 40 μg/m3
C6H6 (Βενζόλιο) 0,39 1,04 0,23 0,20 0,47 0,50 5 μg/m3
CO 0,31 0,20 0,18 0,09 0,20 0,18 10 mg/m3 (1)
SO2 2,27 3,62 2,29 1,99 2,16 2,29 125 μg/m3 (2)
Αιωρούμενα Σωματίδια ΑΣ2,5 12,01 11,23 8,84 9,03 8,52 10,85 25 μg/m3
Αιωρούμενα Σωματίδια ΑΣ10 22,88 18,18 13,55 13,96 12,47 17,76 40 μg/m3
Ο3 19,42 43,05 36,79 - - - 120 μg/m3 (3)

Σχετικά με την παρατηρούμενη υπέρβαση του ορίου ΝΟ2 στον σταθμό Βαρυμπόμπης και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των προηγούμενων ετών και την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία των εν λόγω σταθμών, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στην κίνηση των οχημάτων επί της Λεωφόρου Νέας Ερυθραίας που είναι παρακείμενη.

1. Δεν υπήρξε υπέρβαση στη μέγιστη ημερήσια οκτάωρη τιμή (10 mg / m3) σε κανένα σταθμό.
2. Mέση ημερήσια τιμή, δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 3 φορές ανά έτος.
3. Δεν υπήρξε υπέρβαση στη μέγιστη ημερήσια οκτάωρη τιμή και δεν σημειώθηκε υπέρβαση >25 φορές στο έτος σε κανένα σταθμό.

Σύνολο Εκπομπών CO2 (τόνοι)

 • Άμεσες εκπομπές από την κατανάλωση καυσίμων για την κίνηση ιδιόκτητων αυτοκινήτων (Κατηγορία 1/scope 1)
 • Έμμεσες εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Κατηγορία 2/scope 2)
 • Σύνολο

Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος

€2.336.973
το 2021
€1.000.047
το 2020
€1.000.942
το 2019

04

Δίπλα στην Κοινωνία

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Τομείς Επικέντρωσης

1
Εκπαίδευση και ενημέρωση για την οδική Ασφάλεια
2
Εξέλιξη τοπικών κοινωνιών
3
Κοινωνική Αλληλεγγύη

Με την ενεργό συμμετοχή μας σε δράσεις τοπικής και εθνικής εμβέλειας, αποδεικνύουμε στην πράξη, ότι η Νέα Οδός λειτουργεί ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, φροντίζοντας για τις ανάγκες των όμορων τοπικών κοινωνιών και συνεισφέροντας έμπρακτα στην εθνική ανάπτυξη.

Ετήσια συμβολή στην Κοινωνική Ανάπτυξη - Κοινωνικό Προϊόν (σε χιλ. €)

2021 2020 2019
Πληρωμές προς προμηθευτές (εκτός υλών και διεταιρικών συναλλαγών) 49.239,77 57.786,67 62.292,52
Μισθοί και παροχές εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) 6.264,43 12.430,42 12.355,93
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου 35.270,82 13.642,02 25.597,16
Δράσεις, χορηγίες, προσφορές και Δομές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 953,35 861,55 922,09
Σύνολο 91.728,37 84.720,66 101.167,70

Οι Επενδύσεις μας

Η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός ανέλαβαν αποκλειστικοί Χορηγοί Οδική Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ράλλυ Ακρόπολις. Στο πλαίσιο της χορηγίας υλοποίησαν και πλήθος δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τους δυο αυτούς τομείς.

Για Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης:

€54.679,57

Έμπρακτη στήριξη σε ΑΜΕΑ

Δωρεάν διελεύσεις για ΑμΕΑ

130.889

2021

126.248

2020

165.065

2019

Επένδυση

€343.456,60

2021

€335.663,55

2020

€443.500

2019

Δημιουργία «Αγοράς Τοπικών & Παραδοσιακών Προϊόντων» της Ιόνιας Οδού

Μια καινοτόμος δράση η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αφορά στην ανάπτυξη μιας «Αγοράς Τοπικών & Παραδοσιακών Προϊόντων» με κύριο στόχο την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας των τοπικών κοινωνιών των όμορων κοινοτήτων.

Δράσεις Πολιτισμού

«Διαδρομές»: Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου

Με την δημιουργία του φιλικού microsite «Διαδρομές» ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τον πλούτο κάθε περιοχής εμπλουτισμένο με φωτογραφίες, αλλά και αρχεία ήχου.

 • 96.394 ηχητικές ξεναγήσεις

Δράσεις Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ενίσχυση και υποστήριξη φορέων

Το 2021 συνεχίσαμε τη συνεργασία και την ενίσχυση σωματείων, φορέων, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, συλλόγων και ΜΚΟ, καλύπτοντας συγκεκριμένες ή πάγιες ανάγκες με χρηματικές δωρεές και προσφορές σε είδος.

Ενδεικτικοί φορείς που ενισχύθηκαν είναι:

 • Κοινωνικά παντοπωλεία
 • Εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης Ροδόπολης, Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου
 • ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου
 • Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού «ΕΛΙΖΑ»
 • Κέντρο Υγείας Αταλάντης
 • Σκύλοι Οδηγοί Λάρα
 • Κιβωτός του Κόσμου
 • Μαζί για το Παιδί
 • Χαμόγελο του Παιδιού
 • Πανευβοϊκός Σύλλογος Κακοποιημένης Γυναίκας και Παιδιού, "Ο Καλός Σαμαρείτης"
 • Δήμος Ζηρού

Δράσεις Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης

Συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» – Ι.Ο.ΑΣ

Τα τελευταία 7 χρόνια συνεργαζόμαστε με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» – Ι.Ο.ΑΣ. για την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων με έμφαση στους νέους και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, υποστηρίζοντας σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλη την επικράτεια, όπως είναι το Πρόγραμμα «Ασφαλώς Ποδηλατώ» το οποίο απευθύνεται σε μαθητές σχολείων της περιφέρειας.

Το 2021, εκπαιδεύτηκαν:

 • 1.342 μαθητές από
 • 37 Δημοτικά Σχολεία σε
 • 5 Περιφέρειες

Διαχείριση Βιώσιμης Ανάπτυξης

€19.300

Εταιρική Στρατηγική

€49.079,35

Συμμετοχές και Συνεργασίες

€316.255,50

Επικοινωνία

Σύνολο

€384.634,85