neaodos-logo
>>Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Η Νέα Οδός προσφέρει στους συνεργάτες της την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο για την χώρα μας και να αξιοποιήσουν την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου της χώρας.

Προτεραιότητα για τη Διοίκηση και το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η δημιουργία ενός άριστου επαγγελματικού περιβάλλοντος με έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων, τη συνεχή ανάπτυξή τους και την αξιοποίηση των ταλέντων τους.

Η εταιρίας μας διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων βάσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Θέσεις Αυτοκινητοδρόμου

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος του τμήματος Συντήρησης της εταιρείας έχει ως κύριο πεδίο ενασχόλησης την υλοποίηση εργασιών συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο, στους σταθμούς διοδίων και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η έδρα της θέσης βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Μαλακάσας.

 

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Παροχή εργασιών συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο και στους σταθμούς διοδίων
 • Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, αποκομιδής σκουπιδιών και χλοοκοπής
 • Υποστήριξη διαδικασιών σήμανσης

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικές εργασίες συντήρησης ή/και χειρωνακτικές εργασίες εν γένει
 • Κάτοχος διπλώματος Γ’ κατηγορίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

 

Δεξιότητες – Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email cv@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης ΟΕΜ-0624.

Σύντομο προφίλ ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και πραγματοποιεί βάρδιες περιπολίας σε προκαθορισμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, επιβλέποντας και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής ασφάλειας και παρέχοντας εξυπηρέτηση στους χρήστες του δικτύου. Η θέση θα έχει έδρα στην περιοχή της Μαλακάσας.

 

Αρμοδιότητες ρόλου:

 • Πραγματοποίηση περιπολιών στον τομέα ευθύνης με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου
 • Εκτέλεση εργασιών σήμανσης (τοποθέτηση και άρση κυκλοφοριακών σημάνσεων) για την ασφαλή διεξαγωγή εργασιών και την πρόληψη ατυχημάτων
 • Επέμβαση σε έκτακτα συμβάντα και παροχή βοήθειας στους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου
 • Αναφορά συμβάντων και ενημέρωση των Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας της εταιρίας

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση οδηγού
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Γ’ κατηγορίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

 

Δεξιότητες – Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Αφοσίωση στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Προσανατολισμός στην ποιότητα και την απόδοση
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Αποτελεσματική επικοινωνία

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email cv@neaodos.gr αναγράφοντας τον σχετικό κωδικό της θέσης ΟΠΜ-0624.

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και είναι υποστηρίζει την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία των υδραυλικών συστημάτων κατά μήκος του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ. Η θέση έχει έδρα τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Διοδίων Αφιδνών (πλησίον Αγίου Στεφάνου Αττικής).

 

Αρμοδιότητες ρόλου:

 • Μεριμνά για τη συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών συστημάτων των αντλιοστασίων, του συνόλου των εγκαταστάσεων, καθώς και κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.
 • Συνεργάζεται με τα συνεργεία του υπεργολάβου της εταιρείας αναφορικά με την εγκατάσταση και αντικατάσταση του βαρύ εξοπλισμού στα αντλιοστάσια, τα κτήρια και στο σύστημα άρδευσης εν γένει.
 • Διαχειρίζεται την αποθήκη υλικών και εξαρτημάτων που αφορά το σύστημα της άρδευσης.
 • Εποπτεύει απομακρυσμένα μέσω συστήματος Scada το σύστημα Άρδευσης όλου του δικτύου της ΠΑΘΕ.
 • Συμβάλλει στην ορθή λειτουργία και παρακολούθηση της πορείας των νέων συστημάτων ποτίσματος κατά μήκος του Αυτοκινητοδρόμου.
 • Συντάσσει καθημερινές αναφορές σχετικά με την επιδιόρθωση βλαβών προς τον Επιβλέπων Μηχανικό Συστημάτων Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος Αδείας ιδανικά Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού ή Εργοδηγού Υδραυλικού
 • Σπουδές στον τομέα Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τουλάχιστον 2 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση με καθήκοντα στον έλεγχο και τη συντήρηση υδραυλικών συστημάτων σε κτηριακές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Εμπειρία στη χρήση Η/Υ
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

 

Δεξιότητες – Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email cv@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ΤΑ-0624.

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη σε μία πληθώρα από ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των συστημάτων Διοδίων. Η έδρα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας δίπλα από τον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Θήβας (στο ρεύμα προς Αθήνα).

 

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων διοδίων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων.
 • Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
 • Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΤΕΙ στον τομέα Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας
 • Άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 2ης ή 3ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

 

Δεξιότητες – Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email cv@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης, ΤΒΘ-0624.

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος του τμήματος Συντήρησης της εταιρείας έχει ως κύριο πεδίο ενασχόλησης την υλοποίηση εργασιών συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο, στους σταθμούς διοδίων και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η έδρα της θέσης βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Αταλάντης.

 

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Παροχή εργασιών συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο και στους σταθμούς διοδίων
 • Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, αποκομιδής σκουπιδιών και χλοοκοπής
 • Υποστήριξη διαδικασιών σήμανσης

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικές εργασίες συντήρησης ή/και χειρωνακτικές εργασίες εν γένει
 • Κάτοχος διπλώματος Γ’ κατηγορίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

 

Δεξιότητες – Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email cv@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης ΟΕΑ-0724.

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης Συστημάτων Λειτουργίας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των σηράγγων. Η θέση εργασίας αφορά στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελέγχου Σηράγγων Κλόκοβας (Νομός Αιτωλοακαρνανίας).

 

Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία των σηράγγων.
 • Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
 • Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ στον τομέα Ηλεκτρολογίας με άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 4ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

Δεξιότητες-Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email cv@neaodos.gr αναγράφοντας τον σχετικό κωδικό της θέσης ΗΒΚ-0624.

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης Συστημάτων Λειτουργίας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των σηράγγων. Η θέση εργασίας αφορά στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελέγχου Σηράγγων Αμπελιάς (Νομός Ιωαννίνων).

 

Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία των σηράγγων.
 • Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
 • Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΤΕΙ στον τομέα Ηλεκτρολογίας με άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 4ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

Δεξιότητες-Ιδανικό Προφίλ υποψηφίου:

 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email cv@neaodos.gr αναγράφοντας τον σχετικό κωδικό της θέσης ΗΒΑ-0624.

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης Συστημάτων Λειτουργίας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των σηράγγων.

 

Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.
 • Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
 • Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον τομέα Ηλεκτρολογίας με άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 3ης ή 4ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

Δεξιότητες-Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email cv@neaodos.gr αναγράφοντας τον σχετικό κωδικό της θέσης ΗΒΦ-0624.

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Ο ρόλος θα αναφέρεται στην Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ, παρέχοντας άμεσες και αποτελεσματικές απαντήσεις σε εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις πελατών και χρηστών της εταιρείας, αναφορικά με το προϊόν (Fast Pass) και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες διοδίων της εταιρείας. Η θέση θα έχει έδρα το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στην περιοχή των Αφιδνών (δήμος Ωρωπού).

 

Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Απαντά στις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις των πελατών και των χρηστών της εταιρείας παρέχοντάς τους άμεσες, ακριβείς και αποτελεσματικές απαντήσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.
 • Επεξεργάζεται τις παραγγελίες και τα αιτήματα όλων των νέων συνδρομητών της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διοδίων (Fast Pass), συμβάλλοντας στην ομαλή διεκπεραίωση τους.
 • Καταγράφει όλα τα στοιχεία των αιτημάτων των πελατών/χρηστών στο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης διοδίων.
 • Διαχειρίζεται την υποδοχή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διοδίων, υποδέχεται τους χρήστες και διευκολύνει τα αιτήματά τους.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προϋπηρεσία 1 έως 3 έτη σε τηλεφωνικό κέντρο / περιβάλλον εξυπηρέτησης πελατών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου
 • Για τους άνδρες υποψήφιους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Δεξιότητες – ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο cv@neaodos.gr   αναγράφοντας  τον κωδικό της CCO-0724.

Σύντομο προφίλ ρόλου: Η θέση ανήκει στη Διεύθυνση Λειτουργίας Διοδίων, και ο κάτοχός της ασχολείται με την είσπραξη του τιμήματος των διοδίων καθώς και την εξυπηρέτηση χρηστών του αυτοκινητόδρομου, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων. Η θέση θα έχει έδρα την περιοχή των Αφιδνών (πλησίον Αγίου Στεφάνου Αττικής).

 

Αρμοδιότητες ρόλου:

 • Διαχειρίζεται τις χρηματικές συναλλαγές με σκοπό την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του εισπρακτικού μηχανισμού των διοδίων.
 • Πραγματοποιεί την καταγραφή και καταμέτρηση των εισπράξεων συμβάλλοντας στην ομαλή εφαρμογή των διαδικασιών του συστήματος συλλογής διοδίων.
 • Παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους χρήστες του αυτοκινητόδρομου δίνοντας άμεσες και ακριβείς πληροφορίες με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας στη διαχείριση χρηματικών συναλλαγών
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα με κυλιόμενες βάρδιες
 • Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

 

Δεξιότητες – ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Αφοσίωση στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Προσανατολισμό στην ποιότητα και την απόδοση
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Αποτελεσματική επικοινωνία

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email cv@neaodos.gr αναγράφοντας τον σχετικό κωδικό της θέσης ΕΣΔ-0624.

Σύντομο προφίλ ρόλου: Η θέση ανήκει στη Διεύθυνση Λειτουργίας Διοδίων, και ο κάτοχός της ασχολείται με την είσπραξη του τιμήματος των διοδίων καθώς και την εξυπηρέτηση χρηστών του αυτοκινητόδρομου, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων. Η θέση θα έχει έδρα την περιοχή της Θήβας.

 

Αρμοδιότητες ρόλου:

 • Διαχειρίζεται τις χρηματικές συναλλαγές με σκοπό την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του εισπρακτικού μηχανισμού των διοδίων.
 • Πραγματοποιεί την καταγραφή και καταμέτρηση των εισπράξεων συμβάλλοντας στην ομαλή εφαρμογή των διαδικασιών του συστήματος συλλογής διοδίων.
 • Παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους χρήστες του αυτοκινητόδρομου δίνοντας άμεσες και ακριβείς πληροφορίες με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας στη διαχείριση χρηματικών συναλλαγών
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα με κυλιόμενες βάρδιες
 • Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

 

Δεξιότητες – ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Αφοσίωση στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Προσανατολισμό στην ποιότητα και την απόδοση
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Αποτελεσματική επικοινωνία

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email cv@neaodos.gr αναγράφοντας τον σχετικό κωδικό της θέσης ΕΔΘ-0624.

Διοικητικές Θέσεις

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Ο ρόλος παρέχει υποστήριξη στο Τμήμα Οικονομικών Αναφορών και Προϋπολογισμού, αναλύοντας τα μηνιαία/τριμηνιαία/ετήσια αποτελέσματα έναντι του προϋπολογισμού και εφαρμόζοντας διάφορες ταμειακές πρακτικές σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας. Η θέση θα έχει έδρα τα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

 

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προϋπολογισμού.
 • Ετοιμάζει μηνιαίες οικονομικές αναλύσεις (& ανάλυση διακύμανσης) και ταμειακές αναφορές, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τις πρόσφατες προβλέψεις και τον προϋπολογισμό.
 • Προετοιμάζει τις φόρμες προϋπολογισμού σύμφωνα με τα αιτήματα της ανώτερης διοίκησης και των μετόχων για τη συλλογή δεδομένων όλων των τμημάτων.
 • Διαχειρίζεται πληροφορίες (από τους διαχειριστές του προϋπολογισμού) για την κατάρτιση αρχείων επεξεργασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης και τα εσωτερικά πρότυπα.
 • Συνεργάζεται με άλλα τμήματα για να διασφαλίσει τη σωστή ροή οικονομικών πληροφοριών.
 • Ετοιμάζει το σύνολο των καταστάσεων σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Προϋπολογισμού.
 • Αναλύει μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές εκθέσεις για να διασφαλίσει ότι οι οικονομικές πληροφορίες έχουν καταγραφεί με ακρίβεια.
 • Αναπτύσσει ολοκληρωμένες εκθέσεις εσόδων και εξόδων και ετήσιες προβλέψεις.
 • Προσδιορίζει την οικονομική κατάσταση με ανάλυση πραγματικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τις προβλέψεις
 • Ετοιμάζει μηνιαίες περιλήψεις οικονομικής ανασκόπησης για τη διοίκηση και τις απαιτούμενες οικονομικές πληροφορίες.
 • Προετοιμάζει την τελική έκδοση της έκθεσης προς την διοίκηση από τα πακέτα του προϋπολογισμού.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στον τομέα των Οικονομικών ή/και Χρηματοοικονομικών
 • Μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • 8 έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας στα εξής:
  • Οικονομικές αναλύσεις και αναφορές
  • Προϋπολογισμό & οικονομικές προβλέψεις
  • Ταμειακές πρακτικές
 • Προηγούμενη εμπειρία σε χρηματοοικονομικό λογισμικό θα θεωρηθεί προσόν
 • Γνώση των βασικών ελληνικών λογιστικών αρχών ή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς
 • Εξειδίκευση σε υπολογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές MS Office
 • Γνώση του SAP ή/και άλλου συστήματος ERP
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας

 

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Άριστες δεξιότητες παρουσίασης, υποβολής εκθέσεων και επικοινωνίας
 • Μεθοδικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Διαχείριση Χρόνου και Προτεραιοτήτων
 • Συνέπεια και εμπιστευτικότητα

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://apply.workable.com/j/D7047869B5 ή αποστέλλοντας το στο email cv@neaodos.gr

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Ο ρόλος ανήκει στην Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Οδός Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ και κύρια ενασχόληση του είναι η εποπτεία των H/M έργων. Η θέση θα έχει έδρα τα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας (Nομός Αττικής).

 

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεύει και συντονίζει τα έργα Η/Μ που του ανατίθενται εξασφαλίζοντας το κόστος, τις προθεσμίες και τις προδιάγραφες του σχεδιασμού.
 • Παρακολουθεί την πορεία των εργασιών στο πεδίο.
 • Διατυπώνει την άποψη του για τα αιτήματα του Κατασκευαστή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τον προϋπολογισμό και τις συμβατικές υποχρεώσεις.
 • Παρακολουθεί τους υπεργολάβους Η/Μ εγκαταστάσεων, αξιολογώντας την αποδοτικότητα των εργασιών τους.
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία και την παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού των Η/Μ Έργων της Τεχνικής Διεύθυνσης.
 • Προετοιμάζει τις επίσημες αναφορές για το σύνολο των Η/Μ έργων της Τεχνικής Διεύθυνσης.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Μεταπτυχιακό σε ανάλογη κατεύθυνση ή τη διαχείριση έργου θα θεωρηθεί προσόν
 • 3 – 5 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε εγκατάσταση και συντήρηση Η/M εξοπλισμού, διαχείριση υπεργολάβων, προετοιμασία και επεξεργασία συμβάσεων
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Καλή γνώση AutoCAD & MS Project
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Άριστες Επικοινωνιακές & Διαπροσωπικές Δεξιότητες
 • Διαχείριση Χρόνου και Προτεραιοτήτων
 • Οργάνωση και Μεθοδικότητα

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://apply.workable.com/j/1CF8C3539C ή αποστέλλοντας το στο email cv@neaodos.gr

The role ensures the smooth operation of IT security systems and the implementation of policies and procedures for Cybersecurity.

 

Responsibilities:

 • Monitors all IT security infrastructure and systems issues
 • Evaluates weaknesses, threats, and risks concerning the information systems infrastructure
 • Addresses potential security gaps
 • Manages the existing security infrastructure (Firewalls, IDS/IPS, antivirus, EDR, etc.) and collaborates with Security Operations Centers, reviewing their monthly reports
 • Performs security updates on operating systems, applications, and devices
 • Suggests improvements to the existing security framework
 • Collaborates with software development teams, infrastructure suppliers, and application/product providers on a technical level, verifying their compliance with the scope of responsibilities
 • Participates in the development of corporate Information Security and Cybersecurity projects and applications
 • Collaborates with the Group CISO and keeps them updated
 • Keeps abreast of advancements in Cybersecurity
 • Prepares the Annual Information Security Report

 

Required qualifications:

 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Master’s degree with a specialization in information systems security
 • At least 3 years of previous work experience in the field of information security / cybersecurity and managing-maintaining cybersecurity products
 • Certifications in information security products such as Cisco, Checkpoint, Fortinet
 • Professional certifications related to information security / cybersecurity (e.g. CCNP Security, ISO 27001 LA, CISSP, GIAC)

 

Ideal candidate profile:

 • Excellent communication skills
 • Time management and prioritization
 • Team spirit and customer service
 • Analytical thinking and problem-solving

We will be delighted to receive your CV here at cv@neaodos.gr.

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Ο ρόλος διασφαλίζει την εύρυθμη υλοποίηση όλων των ενεργειών προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών (ΗΜ) συστημάτων για το βόρειο τμήμα αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού.

 

Αρμοδιότητες:

 • Κατευθύνει τις ομάδες των τεχνικών συντήρησης συστημάτων, σε ότι αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στον ΗΜ εξοπλισμό του αυτοκινητοδρόμου
 • Εποπτεύει την ορθή χρήση των ανταλλακτικών, εργαλείων και του εξοπλισμού ΗΜ
 • Παρακολουθεί την αποτύπωση των προληπτικών και επεμβατικών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
 • Διαχειρίζεται τον προγραμματισμό των βαρδιών σύμφωνα με τις ανάγκες του αυτοκινητοδρόμου
 • Παρακολουθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, σε συμμόρφωση με το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης στον κλάδο της Hλεκτρολογίας
 • Τουλάχιστον 4 έτη προηγούμενης εμπειρίας σε συντήρηση ΗΜ Εξοπλισμού ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού, εκ των οποίων το 1 έτος σε διαχείριση ομάδων στο πεδίο.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν

 

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Οργάνωση & Διαχείριση χρόνου
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές & διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες διαχείρισης ομάδας

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στον παρακάτω σύνδεσμο https://apply.workable.com/j/A435720EAE ή αποστέλλοντας το στο email cv@neaodos.gr

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Ο ρόλος διασφαλίζει την εύρυθμη υλοποίηση όλων των ενεργειών προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών (ΗΜ) συστημάτων για το νότιο τμήμα αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού.

 

Αρμοδιότητες:

 • Κατευθύνει τις ομάδες των τεχνικών συντήρησης συστημάτων, σε ότι αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στον ΗΜ εξοπλισμό του αυτοκινητοδρόμου
 • Εποπτεύει την ορθή χρήση των ανταλλακτικών, εργαλείων και του εξοπλισμού ΗΜ
 • Παρακολουθεί την αποτύπωση των προληπτικών και επεμβατικών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
 • Διαχειρίζεται τον προγραμματισμό των βαρδιών σύμφωνα με τις ανάγκες του αυτοκινητοδρόμου
 • Παρακολουθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, σε συμμόρφωση με το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης στον κλάδο της Hλεκτρολογίας
 • Τουλάχιστον 4 έτη προηγούμενης εμπειρίας σε συντήρηση ΗΜ Εξοπλισμού ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού, εκ των οποίων το 1 έτος σε διαχείριση ομάδων στο πεδίο.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν

 

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Οργάνωση & Διαχείριση χρόνου
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές & διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες διαχείρισης ομάδας

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στον παρακάτω σύνδεσμο https://apply.workable.com/j/A78E208BAE ή αποστέλλοντας το στο email cv@neaodos.gr

Σύντομο προφίλ ρόλου: Ο ρόλος υποστηρίζει τα συστήματα πληροφορικής του αυτοκινητοδρόμου. Η θέση θα έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή των Σοφάδων Καρδίτσας.

 

Αρμοδιότητες:

 • Ασχολείται με την εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και λογισμικών του αυτοκινητόδρομου
 • Εντοπίζει πιθανά προβλήματα στο λογισμικό και τα συστήματα της εταιρείας και προβαίνει στην επίλυσή τους
 • Εγκαθιστά και διαχειρίζεται την εύρυθμη λειτουργία των Switches – Routers των δικτύων και servers της εταιρείας τοπικά και στην ευρεία περιοχή
 • Παρέχει υποστήριξη πρώτης γραμμής στους χρήστες της εταιρείας σχετικά με τη χρήση των συστημάτων
 • Παρέχει προληπτική & επεμβατική συντήρηση στα πληροφοριακά συστήματα και τα δίκτυα της Εταιρείας
 • Συντάσσει γραπτές αναφορές για τις δυσλειτουργίες στα συστήματα πληροφορικής και τις ενέργειες επίλυσής τους
 • Συμβάλλει στην επικαιροποίηση των εγχειριδίων πληροφορικής του τμήματος

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο AEI/TEI Πληροφορικής ή Πληροφοριακά Συστήματα
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος θα θεωρηθεί προσόν
 • Επαγγελματική εμπειρία: (α) στην εγκατάσταση και διαμόρφωση Windows Servers, (β) σε δικτυακές τεχνολογίες Cisco, Alcatel, (γ) σε λειτουργικά συστήματα Windows, (δ) σε Virtualization Hyper-V ή παρόμοια (ε) σε υποστήριξη Hybrid περιβάλλον (AD – Azure), (στ) εμπειρία σε διαχείριση FortiGate, Checkpoint firewall θα θεωρηθεί προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποίηση CCNA θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων
 • Πνεύμα ομαδικότητας και εξυπηρέτησης
 • Αναλυτική σκέψη και προσανατολισμός στην επίλυση προβλημάτων

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://apply.workable.com/gek-terna/j/AB2BB0092F/  ή αποστέλλοντας το στο email cv@neaodos.gr

Σύντομο προφίλ ρόλου: Ο ρόλος ανήκει στη Διεύθυνση Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και στόχος του είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός της Ομάδας Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων. Η θέση έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας επί του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της εξόδου Μαλακάσας/Ωρωπού.

 

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί και συντονίζει τη λειτουργία της ομάδας συντήρησης (χειριστές μηχανημάτων έργου και εργάτες)
 • Οργανώνει τις εργασίες συντήρησης σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα
 • Παρακολουθεί την ορθή χρήση των μηχανημάτων έργου κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης
 • Εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων έργου από την ομάδα μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Τηρεί και ενημερώνει τα έντυπα βλαβών των μηχανημάτων έργου
 • Συντονίζει τις ενέργειες για την αποκατάσταση των βλαβών των μηχανημάτων έργου
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί το εργοταξιακό πρατήριο πετρελαίου και την αποθήκη συντήρησης
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό του προγράμματος συντήρησης μηχανημάτων έργων καθώς και των Εκχιονιστικών μηχανημάτων
 • Παρακολουθεί τις έκτακτες εργασίες της ομάδας συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό Συντήρησης
 • Συμμετέχει στις ασκήσεις χειμερινής συντήρησης του τομέα ευθύνης του για την ετοιμότητα του μηχανισμού Λειτουργίας και Συντήρησης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
 • Συντάσσει αναφορές για τις δαπάνες εργασιών και αναλωσίμων στον τομέα ευθύνης του
 • Ενημερώνεται και επικοινωνεί τις διαδικασίες Υγείας & Ασφάλειας σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανικού Έργων Υποδομής
 • 4-7 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση σε έργα συντήρησης ή κατασκευής οδοποιίας
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού MS Office

 

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Οργανωτικές δεξιότητες και μεθοδικότητα
 • Δεξιότητες άμεσης αντίδρασης και επίλυσης καθημερινών λειτουργικών θεμάτων
 • Προσήλωση στην τήρηση διαδικασιών & προθεσμιών
 • Αποτελεσματική διαχείριση ταυτόχρονα πολλών θεμάτων
 • Eπικοινωνιακές ικανότητες

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://apply.workable.com/gek-terna/j/848340CC59/ ή αποστέλλοντας το στο email cv@neaodos.gr

Σύντομο προφίλ ρόλου: Ο ρόλος ανήκει στη Διεύθυνση Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας της εταιρείας και στόχο έχει την παρακολούθηση και το συντονισμό της χειμερινής συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού του εταιρικού στόλου. Η θέση έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας επί του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της εξόδου Μαλακάσας/Ωρωπού.

 

Αρμοδιότητες:

 • Συντονίζει το πρόγραμμα συντήρησης των εταιρικών οχημάτων και του χειμερινού εξοπλισμού
 • Εποπτεύει την ομάδα εσωτερικού συνεργείου οχημάτων της εταιρείας
 • Επικοινωνεί με τα συνεργαζόμενα εξωτερικά συνεργεία οχημάτων για σύνθετες βλάβες
 • Προβαίνει σε έρευνα αγοράς ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών του εταιρικού στόλου και του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Προετοιμάζει τους εταιρικούς φακέλους μηχανολογικού εξοπλισμού για την αδειοδότηση οχημάτων & λοιπών υποδομών
 • Παρακολουθεί τις συμβάσεις χειμερινής συντήρησης (επιμετρήσεις-πιστοποιήσεις)
 • Εποπτεύει την πρόοδο των εργασιών από τους υπεργολάβους
 • Συμμετέχει στις ασκήσεις χειμερινής συντήρησης με στόχο την ετοιμότητα του μηχανισμού Λειτουργίας και Συντήρησης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
 • Παρακολουθεί και συντονίζει την αποκατάσταση βλαβών του ιδιόκτητου στόλου οχημάτων επιφυλακής
 • Παρακολουθεί τις καιρικές συνθήκες και τις σχετικές προβλέψεις κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου
 • Διατηρεί αρχείο των ενεργειών και παρεμβάσεων χειμερινής συντήρησης και συντάσσει εκθέσεις προόδου
 • Εξασφαλίζει την εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001: 2012)

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό σε σχετική κατεύθυνση ή σε διαχείριση έργου θα θεωρηθεί προσόν
 • 2-4 έτη εμπειρίας σε επισκευή/συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Εμπειρία στην παρακολούθηση προϋπολογισμού έργων ή/και πιστοποίηση εργασιών θα αποτελέσει προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Επιθυμητή η γνώση Autocad & MS Project

 

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Οργανωτικές δεξιότητες και μεθοδικότητα
 • Προσήλωση στην τήρηση διαδικασιών & προθεσμιών
 • Eπικοινωνιακές ικανότητες

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://apply.workable.com/gek-terna/j/17EE726C45/  ή αποστέλλοντας το στο email cv@neaodos.gr

Σύντομο προφίλ ρόλου: Ο ρόλος ανήκει στην Τεχνική Διεύθυνση της ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και παρακολουθεί τις παρεμβάσεις συντήρησης στα οδοστρώματα και στα κτιριακά έργα. Η θέση έχει έδρα τα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας (νομός Αττικής).

 

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί και βελτιστοποιεί τον προγραμματισμό συντήρησης και ανακατασκευής των ασφαλτικών
 • Συντηρεί και επικαιροποιεί το σχέδιο παρεμβάσεων στα οδοστρώματα (lifecycle plan) σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα
 • Συντάσσει τα συμβατικά τεύχη οδοστρωμάτων και κτιριακών έργων βαριάς συντήρησης
 • Προγραμματίζει και διενεργεί οπτικές επιθεωρήσεις στα οδοστρώματα
 • Συντονίζει και ελέγχει τις ενόργανες μετρήσεις οδοστρωμάτων
 • Συντάσσει και επικαιροποιεί το πρόγραμμα βαριάς συντήρησης κτηρίων
 • Προβαίνει σε έρευνα αγοράς και εισηγείται νέες τεχνολογικές μεθόδους για τις εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων
 • Παρακολουθεί και συντονίζει τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους των οδοστρωμάτων από τους εξωτερικούς τεχνικούς σύμβουλους

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων ή σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί προσόν
 • 5 έτη εμπειρίας σε έργα οδοποιίας
 • Καλή γνώση των κανονισμών & προτύπων που αφορούν τα οδοστρώματα
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office & AutoCAD

 

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών
 • Δεξιότητες ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών
 • Δεξιότητες άμεσης αντίδρασης και επίλυσης καθημερινών θεμάτων

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://apply.workable.com/gek-terna/j/F55981DBD3/  ή αποστέλλοντας το στο email cv@neaodos.gr

 

Σύντομο προφίλ ρόλου: Ο ρόλος συμβάλλει στην παρακολούθηση και εκτέλεση των καθημερινών εργασιών του τμήματος Λογιστηρίου. Η θέση έχει έδρα τα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

 

Αρμοδιότητες:

 • Καταχωρεί όλους τους τύπους ημερολογιακών εγγραφών στο σύστημα SAP, (έξοδα, πάγια,  έσοδα, ταμείο).
 • Υποστηρίζει  την διαδικασία των πληρωμών προμηθευτών.
 • Συμμετέχει στη διαδικασία υποβολών στο MYDATA.
 • Συμβάλλει στον έλεγχο και στην αντιπαραβολή των λογαριασμών της εταιρείας (προμηθευτές, τραπεζικοί λογαριασμοί) για την διασφάλιση της συμφωνίας αυτών.
 • Διασφαλίζει την τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας.
 • Υποστηρίζει τους εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς του τμήματος.
 • Παρακολουθεί την εγκριτική ροή των τιμολογίων της εταιρείας.
 • Συνεργάζεται και επικοινωνεί με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και δημόσιους φορείς, μεριμνώντας για την συμμόρφωση της εταιρείας με την σχετική νομοθεσία.
 • Παρακολουθεί και διατηρεί το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο του τμήματος.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ στον τομέα της Λογιστικής ή των Οικονομικών
 • Οι μεταπτυχιακές σπουδές στον αντίστοιχο κλάδο θα θεωρηθούν προσόν
 • Εξοικείωση με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και τους φορολογικούς κανονισμούς
 • 4-6 έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας σε λογιστήριο, κατά προτίμηση σε εταιρικό περιβάλλον
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη Γνώση του MS Office (με έμφαση στο Excel)
 • Γνώση του συστήματος SAP ERP θα θεωρηθεί προσόν.

 

Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων
 • Πνεύμα ομαδικότητας και εξυπηρέτησης
 • Μεθοδικότητα, ακρίβεια και έμφαση στη λεπτομέρεια
Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://apply.workable.com/gek-terna/j/141606FA6E/  ή αποστέλλοντας το στο email cv@neaodos.gr