neaodos-logo
>>Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Η Νέα Οδός προσφέρει στους συνεργάτες της την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο για την χώρα μας και να αξιοποιήσουν την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου της χώρας.

Προτεραιότητα για τη Διοίκηση και το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η δημιουργία ενός άριστου επαγγελματικού περιβάλλοντος με έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων, τη συνεχή ανάπτυξή τους και την αξιοποίηση των ταλέντων τους.

Η εταιρίας μας διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων βάσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Θέσεις Αυτοκινητοδρόμου

“Έδρα: Μαλακάσα (δήμος Ωρωπού)

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος του τμήματος Συντήρησης της εταιρείας έχει ως κύριο πεδίο ενασχόλησης την υλοποίηση εργασιών συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο, στους σταθμούς διοδίων και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η έδρα της θέσης βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Μαλακάσας.

 

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:

 

 • Παροχή εργασιών συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο και στους σταθμούς διοδίων
 • Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, αποκομιδής σκουπιδιών και χλοοκοπής
 • Υποστήριξη διαδικασιών σήμανσης

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικές εργασίες συντήρησης ή/και χειρωνακτικές εργασίες εν γένει
 • Κάτοχος διπλώματος Γ’ κατηγορίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

Δεξιότητες – Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 

 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.gr  αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης ΟΕΜ-1223.”

Έδρα: Σταθμός Διοδίων Αφιδνών

 

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος του τμήματος Συντήρησης ΗΜ Εξοπλισμού της εταιρείας και ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη σε μία πληθώρα από ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των συστημάτων Διοδίων. Η θέση έχει έδρα τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Διοδίων Αφιδνών (Δήμος Ωρωπού, πλησίον Αγίου Στεφάνου Αττικής).

 

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:

 

 • Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων διοδίων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων.
 • Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
 • Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο TEI στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

Δεξιότητες – Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 

 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.gr (mailto:hr@neaodos.gr) αναγράφοντας τον κωδικό θέσης, ΤΒΑ-1223.

(Περιοχή Εργασίας: Σχηματάρι)

 

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας της εταιρείας, επιτηρώντας τον αυτοκινητόδρομο, αναγνωρίζοντας και συντονίζοντας όλα τα περιστατικά κυκλοφορίας με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της λειτουργίας & συντήρησης του. Η θέση θα έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή του Σχηματαρίου (Νομός Βοιωτίας).

 

Αρμοδιότητες Ρόλου:

 

 • Επιτηρεί τον αυτοκινητόδρομο, ελέγχοντας τη ροή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και συντονίζοντας όλα τα περιστατικά και τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις στο πεδίο.
 • Απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις των χρηστών του αυτοκινητόδρομου μέσω του αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης (1075) με σκοπό την αξιολόγηση των πληροφοριών και τον καθορισμό των κατάλληλων επεμβάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης κυκλοφορίας του τμήματος.
 • Διαχειρίζεται τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας (κάμερες παρακολούθησης κλειστού συστήματος, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων και συστήματα ανίχνευσης) του κέντρου, στοχεύοντας στην ασφαλή και αποτελεσματική ροή της κυκλοφορίας.
 • Συμβάλλει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης/περιστατικά στον αυτοκινητόδρομο συντονίζοντας όλες τις ομάδες επέμβασης του τμήματος (οδηγοί περιπόλων, ομάδες επέμβασης κλπ.), σύμφωνα με την καθοδήγηση του Προϊστάμενου Βάρδιας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
 • Σχετική εμπειρία σε κέντρο διαχείρισης συστημάτων ή κέντρο λήψης σημάτων θα θεωρηθεί προσόν.
 • Ικανότητα λήψης άμεσων αποφάσεων και συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Ευχέρεια στην τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

 

 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr αναγράφοντας την θέση εργασίας που επιθυμούν με κωδικό της ΚΔΚΣΧ-1223.

Έδρα: Θήβα (νομός Βοιωτίας)

 

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη σε μία πληθώρα από ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των συστημάτων Διοδίων. Η έδρα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας δίπλα από τον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Θήβας (στο ρεύμα προς Αθήνα).

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:

 

 • Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων διοδίων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων.
 • Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
 • Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

 • Πτυχιούχος ΤΕΙ στον τομέα Ηλεκτρολογίας
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

Δεξιότητες – Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 

 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης, ΤΒΘ-1223.

Έδρα: Μενίδι (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)

 

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη σε μία πληθώρα από ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των συστημάτων Διοδίων. Η έδρα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο σταθμό διοδίων Μενιδίου (Νομός Αιτωλοακαρνανίας).

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:

 

 • Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων διοδίων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων.
 • Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
 • Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

 • Πτυχιούχος ΤΕΙ στον τομέα Ηλεκτρολογίας
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

Δεξιότητες – Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 

 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης, ΤΒΜ-1223.

Έδρα: Τέροβο (Νομός Ιωαννίνων)

 

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη σε μία πληθώρα από ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των συστημάτων Διοδίων. Η έδρα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο σταθμό διοδίων Μενιδίου (Νομός Αιτωλοακαρνανίας).

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:

 

 • Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων διοδίων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων.
 • Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
 • Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

 • Πτυχιούχος ΤΕΙ στον τομέα Ηλεκτρολογίας
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

Δεξιότητες – Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 

 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης, ΤΒΜ-1223.

Έδρα: Τέροβο Ιωαννίνων

 

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση ανήκει στη Διεύθυνση Λειτουργίας Διοδίων και ασχολείται με την είσπραξη του τιμήματος των διοδίων καθώς και την εξυπηρέτηση χρηστών του Αυτοκινητόδρομου, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων. Η θέση θα έχει έδρα το Σταθμό Διοδίων Τερόβου (Νομός Ιωαννίνων).

Αρμοδιότητες Ρόλου:

 

 • Διαχειρίζεται τις χρηματικές συναλλαγές με σκοπό την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του εισπρακτικού μηχανισμού των διοδίων.
 • Πραγματοποιεί την καταγραφή και καταμέτρηση των εισπράξεων συμβάλλοντας στην ομαλή εφαρμογή των διαδικασιών του συστήματος συλλογής διοδίων.
 • Παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, δίνοντας άμεσες και ακριβείς πληροφορίες με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση τους.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στην διαχείριση χρηματικών συναλλαγών
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών
 • Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Δεξιότητες – Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 

 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
  Προσανατολισμό στην
 • Ποιότητα και την Απόδοση
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, ΕΙΤ-1223.

(κάλυψη ορισμένης χρονικής διάρκειας)

Περιοχή Εργασίας: Αφίδνες

 

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Ο ρόλος θα αναφέρεται στον Προιστάμενο Εξυπηρέτησης Πελατών, παρέχοντας άμεσες και αποτελεσματικές απαντήσεις σε εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις πελατών και χρηστών της εταιρείας, αναφορικά με το προϊόν (Fast Pass) και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες διοδίων της εταιρείας. Η θέση θα έχει έδρα το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στην περιοχή των Αφιδνών (δήμος Ωρωπού).

Αρμοδιότητες Ρόλου

 

 • Απαντά στις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις των πελατών και των χρηστών της εταιρείας παρέχοντάς τους άμεσες, ακριβείς και αποτελεσματικές απαντήσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.
 • Επεξεργάζεται τις παραγγελίες και τα αιτήματα όλων των νέων συνδρομητών της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διοδίων (Fast Pass), συμβάλλοντας στην ομαλή διεκπεραίωση τους.
 • Καταγράφει όλα τα στοιχεία των αιτημάτων των πελατών/χρηστών στο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης διοδίων.
 • Διαχειρίζεται την υποδοχή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διοδίων, υποδέχεται τους χρήστες και διευκολύνει τα αιτήματά τους.

Απαιτούμενα Προσόντα

 

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προϋπηρεσία 1 έως 3 έτη σε τηλεφωνικό κέντρο / περιβάλλον εξυπηρέτησης πελατών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

 

 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό της CCO-1223.

Έδρα: Κλόκοβα (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)

 

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης Συστημάτων Λειτουργίας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των σηράγγων. Η θέση εργασίας αφορά στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελέγχου Σηράγγων Κλόκοβας (Νομός Αιτωλοακαρνανίας).

Αρμοδιότητες Ρόλου:

 

 • Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία των σηράγγων.
 • Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
 • Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

 • Πτυχιούχος ΤΕΙ στον τομέα Ηλεκτρολογίας με άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 4ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

 

 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον σχετικό κωδικό της θέσης ΗΒΚ-1223.

Έδρα: Άγιος Κωνσταντίνος (Νομός Φθιώτιδας)

 

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης Συστημάτων Λειτουργίας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των σηράγγων. Η θέση εργασίας αφορά στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελέγχου Σηράγγων Αγίου Κωνσταντίνου (νομός Φθιώτιδας).

 

Αρμοδιότητες Ρόλου:

 

 • Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία των σηράγγων.
 • Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
 • Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

 • Πτυχιούχος ΤΕΙ στον τομέα Ηλεκτρολογίας με άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 4ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

 

 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον σχετικό κωδικό της θέσης ΗΑΚ-1023.

Διοικητικές Θέσεις

Σύντομο προφίλ ρόλου: Σκοπός του ρόλου είναι η υποστήριξη της ομάδας ελέγχου εσόδων στην ανάλυση δεδομένων και την συμφωνία των εσόδων της εταιρείας. Η θέση έχει έδρα τις εγκαταστάσεις στην περιοχή των Αφιδνών (πλησίον Αγίου Στεφάνου Αττικής).

Αρμοδιότητες:

 

Συμβάλλει στις αναλύσεις και συμφωνίες των εσόδων των διοδίων.
Ελέγχει το σύστημα είσπραξης διοδίων, αναλύει τις διακυμάνσεις των εσόδων και συμβάλλει στην προετοιμασία σχετικών αναφορών.
Υποστηρίζει την εταιρική διαδικασία ελέγχου, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με όλες τις πολιτικές και τα συστήματα της εταιρείας.
Συμμετέχει στους ελέγχους συμμόρφωσης των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ).

Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στον κλάδο των Οικονομικών
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης σχετικής εμπειρίας στον έλεγχο οικονομικών μεγεθών & στην ανάλυση-συμφωνία δεδομένων
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες χρήσης MS Office
 • Η καλή γνώση του MS Excel (Pivots, Vlookup, συναρτήσεις κλπ.) θα προτιμηθεί
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 

 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Έμφαση στη Λεπτομέρεια, Μεθοδικότητα & Οργάνωση
 • Διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ ή στο hr@neaodos.gr

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Ο ρόλος παρέχει υποστήριξη στο Τμήμα Οικονομικών Αναφορών και Προϋπολογισμού, αναλύοντας τα μηνιαία/τριμηνιαία/ετήσια αποτελέσματα έναντι του προϋπολογισμού και εφαρμόζοντας διάφορες ταμειακές πρακτικές σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας. Η θέση θα έχει έδρα τα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Αρμοδιότητες:

 

 • Παρακολουθεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προϋπολογισμού.
 • Ετοιμάζει μηνιαίες οικονομικές αναλύσεις (& ανάλυση διακύμανσης) και ταμειακές αναφορές, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τις πρόσφατες προβλέψεις και τον προϋπολογισμό.
 • Προετοιμάζει τις φόρμες προϋπολογισμού σύμφωνα με τα αιτήματα της ανώτερης διοίκησης και των μετόχων για τη συλλογή δεδομένων όλων των τμημάτων.
 • Διαχειρίζεται πληροφορίες (από τους διαχειριστές του προϋπολογισμού) για την κατάρτιση αρχείων επεξεργασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης και τα εσωτερικά πρότυπα.
 • Συνεργάζεται με άλλα τμήματα για να διασφαλίσει τη σωστή ροή οικονομικών πληροφοριών.
 • Ετοιμάζει το σύνολο των καταστάσεων σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Προϋπολογισμού.
 • Αναλύει μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές εκθέσεις για να διασφαλίσει ότι οι οικονομικές πληροφορίες έχουν καταγραφεί με ακρίβεια.
 • Αναπτύσσει ολοκληρωμένες εκθέσεις εσόδων και εξόδων και ετήσιες προβλέψεις.
 • Προσδιορίζει την οικονομική κατάσταση με ανάλυση πραγματικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τις προβλέψεις
 • Ετοιμάζει μηνιαίες περιλήψεις οικονομικής ανασκόπησης για τη διοίκηση και τις απαιτούμενες οικονομικές πληροφορίες.
 • Προετοιμάζει την τελική έκδοση της έκθεσης προς την διοίκηση από τα πακέτα του προϋπολογισμού.

Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στον τομέα των Οικονομικών ή/και Χρηματοοικονομικών
 • Μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • 8 έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας στα εξής:
  • Οικονομικές αναλύσεις και αναφορές
  • Προϋπολογισμό & οικονομικές προβλέψεις
  • Ταμειακές πρακτικές
  • Προηγούμενη εμπειρία σε χρηματοοικονομικό λογισμικό θα θεωρηθεί προσόν
  • Γνώση των βασικών ελληνικών λογιστικών αρχών ή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς
  • Εξειδίκευση σε υπολογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές MS Office
  • Γνώση του SAP ή/και άλλου συστήματος ERP
  • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 

 • Άριστες δεξιότητες παρουσίασης, υποβολής εκθέσεων και επικοινωνίας
 • Μεθοδικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Διαχείριση Χρόνου και Προτεραιοτήτων
 • Συνέπεια και εμπιστευτικότητα

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ στο hr@neaodos.gr

Σύντομο Προφίλ Θέσης: Ο ρόλος αποτελεί μέλος του τμήματος IT Infrastructure της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Βασικός στόχος της θέσης είναι να παρακολουθεί τα συστήματα διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων, ώστε να προβαίνει στη δημιουργία σχετικών αναφορών για δεδομένα διελεύσεων & εσόδων. Η θέση θα έχει έδρα τα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Αρμοδιότητες:

 

 • Υποστηρίζει σε καθημερινή βάση την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρησιακών συστημάτων των αυτοκινητοδρόμων.
 • Παρακολουθεί τα θέματα που προκύπτουν στο σύστημα διοδίων και το εμπορικό σύστημα διαχείρισης λογαριασμών των συνδρομητών.
 • Δρομολογεί επεμβατικές ενέργειες για την αντιμετώπιση ερωτημάτων / ζητημάτων στις βάσεις δεδομένων.
 • Διασφαλίζει την εφαρμογή και λειτουργία όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ορθή απόδοση/απεικόνιση των εσόδων.
 • Συνεργάζεται με όλα τα τμήματα αυτοκινητοδρόμου για την οργάνωση, τον καθορισμό και τη συλλογή επιχειρηματικών απαιτήσεων.
 • Συνεργάζεται με εσωτερικές ή εξωτερικές ομάδες ανάπτυξης λογισμικού / αναφορών για τη δημιουργία, τη συντήρηση και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των αναφορών.

Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Πληροφορική
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Τουλάχιστον 3 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε βάσεις δεδομένων Oracle και Microsoft SQL Server
 • Εξοικείωση με τη χρήση πλατφόρμας αναφορών Microsoft Power BI θα θεωρηθεί προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση των διαδικασιών και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 

 • Πολύ καλές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου
 • Ανεπτυγμένες προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ ή στο hr@neaodos.gr