F.A.Q.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους οδηγούς;
 • 24ωρα περίπολα οδικής ασφαλείας που παρακολουθούν διαρκώς όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου
 • Δωρεάν οδική βοήθεια σε ακινητοποιημένα οχήματα, μια υπηρεσία που δεν ωφελεί μόνο το όχημα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα αλλά και το σύνολο των διερχόμενων οχημάτων καθώς διασφαλίζει την απομάκρυνση του οχήματος  από τον αυτοκινητόδρομο και τη μεταφορά του σε  ασφαλές σημείο.   Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνεχής διαθεσιμότητα όλου του μήκους του αυτοκινητοδρόμου συμπεριλαμβανομένης και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ)
 • Κέντρα Διαχείριση Κυκλοφορίας εξοπλισμένα με συστήματα ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία σε συνεργασία με τα περίπολα οδικής ασφαλείας , το κέντρο λειτουργίας και την τροχαία αυτοκινητόδρομων φροντίζουν για την ομαλή ροή της κίνησης και τη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων
 • Ειδικά Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σηράγγων
 • 4-ψήφιο τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης (1075) στον οποίο μπορούν οι οδηγοί να καλούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ατυχήματος κλπ.
  Σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. Αριθμ. 966/2 - ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους οδηγούς ότι η κλήση στο 1075 υπόκειται στην τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT/ESPA/espa_paratiritirio/index.html
 • Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών, στα τηλέφωνα 2295026900(τμήμα Α.Θ.Ε.) και 2641306306(τμήμα Ιόνιας Οδού), τα οποία λειτουργούν τις καθημερινές και το Σάββατο από τις 08:00 έως τις 20:00 και την Κυριακή από τις 10:00 έως τις 18:00. Στη διάθεση των χρηστών βρίσκεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση  customercare@neaodos.gr
 • Σταθμοί εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α) στους οποίους όλο το 24ωρο ο οδηγός μπορεί να ανεφοδιάσει με καύσιμα το αυτοκίνητό του αλλά και να απολαύσει υπηρεσίες εστίασης. Σε πολλούς από τους σταθμούς παρέχονται και επιπλέον εμπορικές υπηρεσίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πόσο θα κοστίσει το έργο και από που προέρχεται η χρηματοδότησή του;

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου βάσει της σύμβασης είναι περίπου 1,118 δισεκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται μέσω ενός συνδυασμού τραπεζικών δανείων, εσόδων από καταβολή διοδίων, ιδιωτικών επενδύσεων των μετόχων της Νέας Οδού και της χρηματοοικονομικής  συμβολής  του  Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια τα οφέλη του έργου;

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, δυο σύγχρονοι και ασφαλείς αυτοκινητόδρομοι, διεθνών προδιαγραφών, βρίσκονται στη διάθεση των Ελλήνων οδηγών. Τα οφέλη που προσφέρουν, είναι τα εξής:

Ποιότητα και έγκαιρη κατασκευή σε συνδυασμό με βέλτιστες υπηρεσίες συντήρησης και εξυπηρέτησης: Η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση και η εμπειρία των εταιριών που ανέλαβαν την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του έργου παραχώρησης της Ιόνιας Οδού αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για τη δημιουργία έργων ποιοτικών, με υψηλά standards.

Βελτίωση της ασφάλειας και ελαχιστοποίηση κινδύνων: Πλήθος ενεργειών πραγματοποιούνται με στόχο τη μέγιστη δυνατή παροχή συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης. Και στις δυο περιπτώσεις κατά μήκος των έργων έχουν τοποθετηθεί στηθαία ασφαλείας ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μετωπικών συγκρούσεων. Οι οδικοί άξονες παρακολουθούνται τόσο μέσω ειδικών συστημάτων όσο και από διαρκείς περιπολίες που εξετάζουν καθημερινά την κατάσταση των αυτοκινητοδρόμων. Με τις προγραμματισμένες αλλά και τις έκτακτες εργασίες συντήρησης, διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα του συνόλου των υποδομών.

Ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου διαδρομής: Με την ολοκλήρωση των έργων, μειώνεται σημαντικά ο μέσος χρόνος διαδρομής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη διαδρομή Αθήνα – Ράχες έχουμε μείωση άνω των 45 λεπτών ενώ στη διαδρομή Αντίρριο - Ιωάννινα άνω της μιας ώρας.

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξυπηρέτησης: Πέραν των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, την τοποθέτηση ειδικών SOS τηλεφώνων κατά μήκος των οδικών αξόνων καθώς και τη δημιουργία ασφαλών χώρων προσωρινής στάθμευσης, στη διάθεση των οδηγών βρίσκονται ομάδες άμεσης επέμβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και δυο υπερσύγχρονα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Ενισχυμένη προστασία του περιβάλλοντος:  Κάθε έξι μήνες κατά την περίοδο κατασκευής, η εταιρία καταθέτει εκθέσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης που πιστοποιούν την τήρηση  των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της σύμβασης παραχώρησης. Έχει συνταχθεί και εφαρμόζεται Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου, που περιλαμβάνει ενέργειες σχετικά με την επί τόπου παρακολούθηση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και Σχέδιο Επέμβασης με τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση αντιμετώπιση ατυχηματικής ρύπανσης των ευαίσθητων περιοχών του Έργου. Η προστασία της πανίδας και της χλωρίδας, η δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων, η κατασκευή ειδικών διαβάσεων για τα άγρια ζώα, η αποκατάσταση της βλάστησης, η εφαρμογή σημαντικών αντιθορυβικών μέτρων με την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων, η δημιουργία ακουστικών ζωνών και αναχωμάτων με ειδικές φυτεύσεις, η διαρκής παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων, των δονήσεων, του θορύβου, της κυκλοφορίας και πλήθος άλλων μέτρων διασφαλίζουν την αρμονική ένταξη των οδικών αξόνων στο περιβάλλον.

Ενισχυμένες προοπτικές ανάπτυξης και ευκαιρίες απασχόλησης: Οι αξιόπιστες, ασφαλείς και ταχύτερες συνθήκες μεταφοράς ενισχύουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες, επηρεάζοντας θετικά τη δραστηριότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και κάθε πολίτη. Επιπλέον, τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής όσο και κατά τη διάρκεια παραχώρησης η απασχόληση ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό έχουν καλυφθεί από τους κατοίκους των κατά τόπων περιοχών.

Ποια είναι η Νέα οδός;

Η Νέα Οδός είναι η εταιρία παραχώρησης που έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση του έργου παραχώρησης «Ιόνια Οδός». Η εταιρία είναι θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και συνδυάζει τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση με απόλυτη γνώση της ελληνικής πραγματικότητας.

Για ποιο λόγο πληρώνω διόδια;

Για να διατηρηθούν αναλλοίωτα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, αλλά και για να γίνονται συνεχώς προσπάθειες βελτιστοποίησης των προσφερόμενων υπηρεσιών, απαιτούνται διαρκείς επενδύσεις. Η καταβολή διοδίων τελών είναι μια από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους χρηματοδότησης τόσο της κατασκευής όσο και της συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων.

Το Ελληνικό Δημόσιο επέλεξε το έργο να ακολουθήσει το μοντέλο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)μέσω συμβάσεως παραχώρησης διάρκειας 30 ετών η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων μέρος του κόστους που αφορά την κατασκευή, τη βελτίωση καθώς και την καθημερινή συντήρηση του σύγχρονου αυτού αυτοκινητοδρόμου, να χρηματοδοτείται απευθείας από τους χρήστες του μέσω της καταβολής διοδίων τελών και όχι από όλους ανεξαιρέτως του έλληνες φορολογούμενους.

Έτσι ο χρήστης που απολαμβάνει  τις υπηρεσίες ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου που του προσφέρει περισσότερη άνεση, αυξημένη οδική ασφάλεια, μείωση του χρόνου ταξιδιού και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είναι και αυτός που θα συμβάλει οικονομικά στην κατασκευή και συντήρησή του, ανάλογα πάντα με τη συχνότητα της χρήσης που θα επιλέξει. Το μοντέλο αυτό είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως το πιο δίκαιο κοινωνικά αλλά και βιώσιμο οικονομικά.

Ποιος αποφασίζει τις τιμές των διοδίων τελών και τις όποιες αυξήσεις;

Οι τιμές των διοδίων τελών αλλά και κάθε μεταβολή τους περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων και αποτελεί νόμο του κράτους.

Δεν ήταν και δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του Παραχωρησιούχου ο μονομερής καθορισμός του αντιτίμου των διοδίων τελών.

Ποια η δομή, το οργανόγραμμα του έργου παραχώρησης;

Σε ένα έργο παραχώρησης, η εταιρία, δηλαδή ο παραχωρησιούχος έχει την συνολική ευθύνη για τα παρακάτω:

 • Μελέτη – Κατασκευή
 • Χρηματοδότηση
 • Λειτουργία και Συντήρηση
 • Εκμετάλλευση

Ο Κατασκευαστής εκτελεί σχεδόν όλες τις εργασίες Μελέτης – Κατασκευής όπως αυτές περιγράφονται στην Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής που υπογράφηκε μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Κατασκευαστή.

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των μελετών, τον έλεγχο των Εγχειριδίων Λειτουργίας και Συντήρησης καθώς και τη διασφάλιση της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητας του κατασκευαστή. Επίσης εγκρίνει τις πληρωμές προς τον κατασκευαστή και εκδίδει πιστοποιητικά περάτωσης εργασιών. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Μηχανικού  περιγράφονται στην Σύμβαση Παραχώρησης και στο ομώνυμο Συμφωνητικό.

Οι τράπεζες αναλαμβάνουν μέρος της χρηματοδότησης του έργου.

Το οργανόγραμμα του έργου παραχώρησης βρίσκεται εδώ.

Είχα ατύχημα τι πρέπει να κάνω;

Καλέστε άμεσα  το 1075,  τον τετραψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης της Νέας Οδού και ένα περίπολο της εταιρίας θα βρεθεί το συντομότερο δυνατό δίπλα σας . Αν βρίσκεστε κοντά σε ένα από τα ειδικά SOS τηλέφωνα που είναι τοποθετημένα καθ’ όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα και χωρίς καμία επιβάρυνση με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της εταιρίας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. Αριθμ. 966/2 - ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους οδηγούς ότι η κλήση στο 1075 υπόκειται στην τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT/ESPA/espa_paratiritirio/index.html

Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το ύψος του διοδίου τέλους που πρέπει να πληρώσω;

Το ύψος του οχήματος και ο αριθμός των αξόνων είναι οι βασικού παράγοντες που καθορίζουν το ύψος του διοδίου τέλους. Τις παρούσες τιμές διοδίων τελών ανά κατηγορία οχήματος και σταθμό διοδίων μπορείτε να δείτε εδώ.

Τι μέθοδοι πληρωμής των διοδίων τελών είναι διαθέσιμες στους χρήστες;

Εκτός του γνωστού τρόπου πληρωμής με μετρητά και πιστωτική/χρεωστική κάρτα σε λωρίδα με εισπράκτορα, η Νέα Οδός, πρόσφατα  εγκαινίασε  ένα νέο, γρήγορο τρόπο πληρωμής των διοδίων τελών

Για πρώτη φορά στην  Ελλάδα,  Μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής βρίσκονται στη διάθεση όλων των οδηγών προσφέροντας ευκολία και ταχύτητα. Καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο τέλους διοδίου στο Μηχάνημα Αυτόματης Πληρωμής, το ταξίδι συνεχίζεται χωρίς καμία καθυστέρηση!

Τέλος, σε όλους τους σταθμούς διοδίων της Νέας αλλά και της Κεντρικής οδού, λειτουργούν και ηλεκτρονικές λωρίδες προς χρήση από τους συνδρομητές της νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων της Νέας Οδού, με την ονομασία Fast Pass Fast Pass Νέα Οδός.

Τι περιλαμβάνει το έργο παραχώρησης Ιόνια Οδός;

Το έργο παραχώρησης «Ιόνια Οδός» περιλαμβάνει:

 • Τον ομώνυμο αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» μήκους περίπου 196 χλμ. από Αντίρριο έως Ιωάννινα (Ανισόπεδος Κόμβος με Εγνατία Οδό): Η Ιόνια Οδός αποτελεί το συνδετήριο άξονα μεταξύ της γέφυρας του Αντιρρίου και του κόμβου της Εγνατίας Οδού στα Ιωάννινα. Ο δρόμος αυτός έχει τεράστια σημασία- κοινωνική και αναπτυξιακή, αφού συνδέει όλη τη Δυτική Ελλάδα αναβαθμίζοντας σημαντικά αστικά και αγροτικά κέντρα όπως τα Ιωάννινα, την Άρτα και το Αγρίνιο. Πρόκειται για ένα έργο κάλυψε μια απαίτηση πολλών ετών και έδωσε νέα ώθηση σε όλους τους νομούς της ευρύτερης περιοχής.
 • Τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. μήκους περίπου 172,5 χλμ. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης έως τη Σκάρφεια, μετά τα Καμένα Βούρλα: Σε αυτό το τμήμα έχουν εκτελεσθεί σχεδόν όλες οι απαιτούμενες εργασίες μετατροπής του σε ένα σύγχρονο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο.
 • Το συνδετήριο κλάδο του Α.Θ.Ε. Σχηματάρι – Χαλκίδα μήκους 11 χλμ.