neaodos-logo
>>>Επιχειρησιακή Συνέχεια

Επιχειρησιακή Συνέχεια

Η Νέα Οδός, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων ευθύνης της, όπως αυτή απορρέει από τη Σύμβαση Παραχώρησης, αλλά και από την εταιρική στρατηγική της, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων Λειτουργίας και Συντήρησης των αυτοκινητοδρόμων ευθύνης της, το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22301:2019.

Το ΣΔΕΣ περιλαμβάνει ένα σύνολο από εργαλεία  και πόρους με στόχο την αντιμετώπιση οποιοασδήποτε απρόβλεπτης κατάστασης ή έκτακτου περιστατικού, που ενδέχεται να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναγνωριστεί οι κρίσιμες δραστηριότητες της εταιρίας, καθώς και πιθανοί κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν την επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρίας, δηλαδή τη δυνατότητα παροχής συνεχούς λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων. Με βάση τις κρίσιμες αυτές δραστηριότητες και τους  πιο σημαντικούς κινδύνους έχουν καταρτισθεί σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας στα οποία  προβλέπονται αρμοδιότητες και εναλλακτικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορεί να επηρεάσουν την επιχειρησιακή συνέχεια και την επαναφορά των συστημάτων στην κανονική τους λειτουργία. 

Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και εξοπλισμού, η διασφάλιση επάρκειας πόρων, η υλοποίηση ασκήσεων έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένα σενάρια επιχειρησιακής συνέχειας, και η τακτική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν  ενδεικτικά μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΣΔΕΣ.

Στην Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας περιγράφεται αναλυτικά η δέσμευση της εταιρίας για την συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων και τη βελτίωση των επιπέδων επιχειρησιακής συνέχειας.