Μηχανικός Οχημάτων

(Περιοχή Εργασίας: Μαλακάσα/Δήμος Ωρωπού)

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Ο ρόλος: ασχολείται με την εφαρμογή του προγράμματος συνήθους συντήρησης & επισκευές οχημάτων αυτοκινητοδρόμου (ελαφριά φορτηγά).

Αρμοδιότητες:

 • Πραγματοποιεί τη συνήθη συντήρηση, τους ελέγχους και τις απαραίτητες μηχανολογικές επισκευές στα οχήματα αυτοκινητοδρόμου.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τις παραγγελίες ανταλλακτικών των οχημάτων.
 • Συνεργάζεται με τα εξωτερικά συνεργεία συντήρησης για την έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών.
 • Συντηρεί και επισκευάζει τα ρυμουλκούμενα (trailer) της εταιρείας, τα μηχανήματα έργου και τον εξοπλισμό χειμερινής συντήρησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • 3 έτη εργασιακής εμπειρίας στη μηχανολογική συντήρηση και επισκευή οχημάτων (με κινητήρες DIESEL)
 • Εμπειρία σε Μηχανήματα έργου ή/και μηχανολογικό εξοπλισμό τεχνικών έργων θα θεωρηθεί προσόν
 • Κάτοχος σχετικής Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη οχημάτων
 • Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου
 • Ομαδικότητα
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Προσανατολισμός στις ανάγκες της εταιρείας & στην εξυπηρέτηση των εσωτερικών πελατών

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, ΜΟ-0922.