Μηχανικός Λειτουργίας

Σύντομο προφίλ θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση και παρακολούθηση των διαδικασιών και των τεχνικών έργων της  Διεύθυνσης Λειτουργίας Διοδίων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική υλοποίηση τους. Η θέση θα έχει έδρα τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Διοδίων Αφιδνών (πλησίον Αγίου Στεφάνου Αττικής).

 

Αρμοδιότητες:

 • Συνεργάζεται με τους Προϊστάμενους Σταθμού Διοδίων και τα μέλη της Διεύθυνσης Λειτουργίας για τεχνικά θέματα που αφορούν την υποδομή των σταθμών διοδίων.
 • Προγραμματίζει τις προτεινόμενες εργασίες επεμβάσεις στην υποδομή των σταθμών διοδίων σε ετήσια βάση και διερευνά την παροχή υπηρεσιών υπεργολάβων όπου απαιτείται.
 • Παρακολουθεί τον προϋπολογισμό συνήθους συντήρησης της Διεύθυνσης Λειτουργίας Διοδίων.
 • Προετοιμάζει τις συμβάσεις των υπεργολάβων της Διεύθυνσης και επιβλέπει την εξέλιξη και πορεία αυτών.
 • Μελετά, αναθεωρεί και επικοινωνεί τα εγχειρίδια λειτουργίας με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή τους.
 • Επικοινωνεί και επιβλέπει την παροχή υπηρεσιών των υπεργολάβων της Διεύθυνσης, συντονίζοντας και προγραμματίζοντας τις εργασίες τους, στο πεδίο.
 • Σχεδιάζει και παρακολουθεί την αποτελεσματική υλοποίηση των τεχνικών διαδικασιών και των διαδικασιών ασφάλειας της Διεύθυνσης Λειτουργίας Διοδίων.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • 3-5 έτη προηγούμενης εργασιακής απασχόλησης στα εξής αντικείμενα:
 • Διαχείριση τεχνικών έργων
 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Διαδικασίες προϋπολογισμού και δημιουργία αναφορών
 • Πολύ καλή γνώση του προγράμματος Autocad & ΜS Project
 • Γνώση του συστήματος SAP θα θεωρηθεί προσόν
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)

 

Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Άριστες Επικοινωνιακές & Διαπροσωπικές Δεξιότητες
 • Διαχείριση Χρόνου και Προτεραιοτήτων
 • Οργάνωση και Μεθοδικότητα
 • Πνεύμα Ομαδικότητας και Εξυπηρέτησης Πελατών

 

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ ή στο hr@neaodos.gr