Χάρτης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ανισόπεδος Κόμβος
(A/K)

Μετωπικός Σταθμός Διοδίων

Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
(Σ.Ε.Α.)

Ανισόπεδος Κόμβος με πλευρικό Σταθμό Διοδίων

Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
μόνο υπηρεσίες εστίασης