Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας Σ.Ε.Π Αφιδνών στις 14/03/2020

Η Νέα Οδός ενημερώνει ότι το Σημείο ειο Εξυπηρέτησης Πελατών (Σ. Ε. Π) των Αφιδνών θα λειτουργήσει σήμερα ως τις 17:00.