Τιμές Διοδίων Τελών

Η Νέα Οδός ανακοινώνει ότι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2014 προς Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2015, θα πραγματοποιηθούν μειώσεις στις τιμές των διοδίων τελών σε όλους τους σταθμούς διοδίων και σε όλες τις κατηγορίες των οχημάτων.
Οι μειώσεις κυμαίνονται από 0,05€ έως και 0,30€.

Αναλυτικά οι νέες τιμές ανά σταθμό διοδίων είναι οι ακόλουθες:

Οι νέες τιμές ανά σταθμό διοδίων είναι οι ακόλουθες:

Μετωπικά Διόδια Αφιδνών
Κατηγορία 1 2,30€
Κατηγορία 2 3,30€
Κατηγορία 3 8,30€
Κατηγορία 4 11,60€
Πλευρικά Διόδια Καπανδριτίου
Κατηγορία 1 1,40€
Κατηγορία 2 2,00€
Κατηγορία 3 5,00€
Κατηγορία 4 7,05€
Πλευρικά Διόδια Μαλακάσας
Κατηγορία 1 1,00€
Κατηγορία 2 1,40€
Κατηγορία 3 3,55€
Κατηγορία 4 5,00€
Πλευρικά Διόδια Οινοφύτων
Κατηγορία 1 0,45€
Κατηγορία 2 0,65€
Κατηγορία 3 1,70€
Κατηγορία 4 2,35€
Μετωπικά Διόδια Θήβας
Κατηγορία 1 2,70€
Κατηγορία 2 3,85€
Κατηγορία 3 9,70€
Κατηγορία 4 13,55€
Πλευρικά Διόδια Θήβας
Κατηγορία 1 1,05€
Κατηγορία 2 1,50€
Κατηγορία 3 3,85€
Κατηγορία 4 5,40€
Μετωπικά Διόδια Τραγάνας
Κατηγορία 1 2,70€
Κατηγορία 2 3,85€
Κατηγορία 3 9,65€
Κατηγορία 4 13,50€
Πλευρικά Διόδια Τραγάνας
Κατηγορία 1 2,15€
Κατηγορία 2 3,10€
Κατηγορία 3 7,75€
Κατηγορία 4 10,85€

 *Με κόκκινο οι τιμές που μειώνονται