neaodos-logo
>>Πρόσκληση Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» ΑΡΜΑΕ: 62001/001/Β/06/0631

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» με την από 26.03.2014 απόφασή του καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 87 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης (01.01.2013 – 31.12.2013).
  • Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την 8η εταιρική χρήση (01.01.2014 – 31.12.2014).
  • Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 7η εταιρική χρήση (01.01.2013- 31.12.2013).
  • Έγκριση συμβάσεων αρ. 23α παρ. 2 ΚΝ 2190/1920.
  • Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παραστούν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, καθώς επίσης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την τακτική Γενική Συνέλευση.