neaodos-logo
>>Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» ΑΡΜΑΕ: 62001/001/Β/06/0631 Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» με την από 26.03.2015 απόφασή του καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 87 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 8 εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 8 εταιρικής χρήσης (01.01.2014 – 31.12.2014).
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την 9 εταιρική χρήση (01.01.2015- 31.12.2015).
4. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 8 εταιρική χρήση (01.01.2014- 31.12.2014).
5. Έγκριση συμβάσεων αρ. 23 παρ. 2 ΚΝ 2190/1920.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παραστούν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, καθώς επίσης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την τακτική Γενική Συνέλευση.