neaodos-logo
>>ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» με την από 28.03.2016 απόφασή του καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 87 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 9ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Λήψη απόφασης για μη διανομή κερδών
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 9ης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015).
  4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 10η εταιρική χρήση (01.01.2016- 31.12.2016).
  5. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 9η εταιρική χρήση (01.01.2015 – 31.12.2015).
  6. Έγκριση συμβάσεων αρ. 23α παρ. 2 ΚΝ 2190/1920.
  7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παραστούν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, καθώς επίσης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Αθήνα, 28/03/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο