neaodos-logo
>>Ποιότητα

Ποιότητα

Η τεχνικά ορθή, έγκαιρη και αποδοτική υλοποίηση του έργου παραχώρησης αποτελεί κύρια προτεραιότητα της Νέας Οδού. Για το σκοπό αυτό, η εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης (Ε.Σ.Δ.) σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Το Ε.Σ.Δ. θέτει αντικειμενικούς και μετρήσιμους στόχους που επιτυγχάνονται μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων διεργασιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου.

Η πιστή εφαρμογή και η διαρκής βελτίωση του συστήματος, διασφαλίζεται με ευθύνη όλων των εμπλεκομένων μελών και εφαρμόζεται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της εταιρίας.

Η υποχρέωση για την τήρηση Ε.Σ.Δ. σε όλα τα στάδια του έργου, αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια στη Σύμβαση Παραχώρησης και τα σχετικά έγγραφα αυτής, ενώ μεταφέρεται και συμβατικά στον Ανεξάρτητο Μηχανικό, τον Κατασκευαστή και οποιονδήποτε Υπεργολάβο εμπλέκεται στο έργο.

ΗΠολιτικήΠοιότητας της εταιρίας, περιγράφει με σαφήνεια και αναλυτικά τη δέσμευσή της Νέας Οδού για την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων ποιότητας.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το Ε.Σ.Δ. της εταιρίας είναιπιστοποιημένο σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 από τον διεθνούς φήμης οργανισμό Bureau Veritas.