neaodos-logo
>>Οδική Ασφάλεια

Οδική Ασφάλεια

Η Νέα Οδός, με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε κάθε οδηγό, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, έχει θέσει στον πυρήνα της φιλοσοφίας και της λειτουργίας της, την προαγωγή της οδικής ασφάλειας.

Στρατηγικός μας στόχος και απαίτηση της καθημερινής μας λειτουργίας είναι η ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και η μέγιστη συνεισφορά στην ασφαλή μετακίνηση κάθε οδηγού.

Με στόχο τη βέλτιστη συντήρηση όλων των υποδομών που διαχειριζόμαστε, το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας μας, πραγματοποιεί τακτικούς σχολαστικούς ελέγχους σε όλο το μήκος των αυτοκινητοδρόμων και είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση ατυχήματος. Επιπλέον, και κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεωμετρικό σχεδιασμό, στις κυκλοφοριακές μελέτες και στις μελέτης σήμανσης ασφάλισης.

Καθημερινά, και με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης για την αντιμετώπιση συμβάντων εκτάκτου ανάγκης προσφέρουμε ένα σύνολο υπηρεσιών στους χρήστες των αυτοκινητοδρόμων:

  • Τον τετραψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 1075, τον οποίο ο χρήστης μπορεί να καλεί είτε από το κινητό του τηλέφωνο, είτε από τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου ή των σηράγγων.
    Σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους οδηγούς ότι η κλήση στο 1075 υπόκειται στην τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT/ESPA/espa_paratiritirio/index.html
  • Τα 24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας, τα οποία κινούνται διαρκώς σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου. Σε συνεργασία με τα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας, τον τετραψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τα περίπολα της Νέας Οδού βρίσκονται πάντα δίπλα σε κάθε οδηγό.
  • Τα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αυτοκινητοδρόμου πλήρως εξοπλισμένα με ειδικά συστήματα για την ασφαλέστερη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ολοκληρωμένη και έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των συμβάντων, καθώς και ειδικά Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σηράγγων.
  • Τα SOS τηλέφωνα καθ’ όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου, μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί χωρίς καμία επιβάρυνση, να επικοινωνεί με τα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας.
  • Δωρεάν οδική βοήθεια σε ακινητοποιημένα οχήματα για τη μεταφορά τους  σε ασφαλές σημείο και την αποφυγή καταστάσεων παρακώλυσης της κυκλοφορίας.

Πέραν όμως, των ποικίλων ενεργειών μας σε επίπεδο υποδομής και περαιτέρω εξειδίκευσης του προσωπικού μας, στη Νέα Οδό, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση των οδηγών, σε συνδυασμό με τη σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωσή τους, αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα στην αποτροπή ενός ατυχήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία μας υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις με επίκεντρο την οδική ασφάλεια και απώτερο στόχο τη καλλιέργεια σωστής οδηγικής συμπεριφοράς. Στις δράσεις αυτές συγκαταλέγεται η τακτική διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους διερχόμενους οδηγούς με γενικές συμβουλές ασφαλούς οδήγησης και αναφορές σε ειδικά θέματα όπως η οδήγηση σε σήραγγα ή σε βρεγμένο-χιονισμένο οδόστρωμα.

Στην Πολιτική Οδικής Ασφάλειας περιγράφεται με σαφήνεια και αναλυτικά η δέσμευση για την εφαρμογή των υψηλότερων προδιαγραφών Οδικής Ασφάλειας.
Τέλος, για τη Διαχείριση Στόλου Οχημάτων Λειτουργίας & Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμου εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012