Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Αφίδνες – Ριτσώνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και συγκεκριμένα από το 32,6 (περιοχή Αφιδνών) έως το 76,1 χλμ. (περιοχή Ριτσώνας) για την εκτέλεση εργασιών άρδευσης στο εν λόγω τμήμα.

Ειδικότερα, από την Παρασκευή 15/05/2015 και έως την Τετάρτη 12/08/2015 θα ισχύει καθημερινά αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της λωρίδας εκτάκτου ανάγκης (Λ.Ε.Α) και στις δύο
κατευθύνσεις τμηματικά.

Οι εργασίες θα εκτελούνται τις καθημερινές από τις 07:30’ έως τις 19:30’ και τα Σάββατα από τις 07:30’ έως τις 14:30’. Κάθε ημέρα μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας, οι προσωρινές σημάνσεις θα απομακρύνονται και το οδόστρωμα θα αποδίδεται κανονικά στην κυκλοφορία.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των διερχομένων.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση.