Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014, με στόχο την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης γεφυρών σήμανσης. Ειδικότερα:

Από τις 07:00 έως τις 14:00, στο 138,57ο χλμ. θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α) στο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Λαμία, καθώς και της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Αθήνα. Στο 108,79ο χλμ. θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α) στο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς και της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Λαμία.

Από τις 14:00 έως τις 15:30 θα υπάρξει ολική ανάσχεση της κυκλοφορίας, διάστημα κατά το οποίο οι οδηγοί που θα κινούνται στο 138,57ο χλμ. με κατεύθυνση προς Λαμία, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Τραγάνας και θα επανεισάγονται σε αυτόν μέσω του Α/Κ Αταλάντης. Αντίστοιχα οι οδηγοί που θα κινούνται στο 108,79ο χλμ. με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Μαρτίνου και θα επανεισάγονται σε αυτόν μέσω του Α/Κ Κάστρου.

Στις 15:30, θα πραγματοποιηθεί άρση της ολικής ανάσχεσης έως και τις 17:00. Κατά το ανωτέρω διάστημα στο 138,57ο χλμ. θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α) στο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Λαμία, καθώς και της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Αθήνα. Στο 108,79ο χλμ. θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α) στο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς και της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Λαμία.

Τέλος από τις 17:00 έως και τις 18:30 θα υπάρξει ολική ανάσχεση της κυκλοφορίας, διάστημα κατά το οποίο οι οδηγοί που θα κινούνται στο 138,57ο χλμ. με κατεύθυνση προς Λαμία, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Τραγάνας και θα επανεισάγονται σε αυτόν μέσω του Α/Κ Αταλάντης. Αντίστοιχα οι οδηγοί που θα κινούνται στο 108,79ο χλμ. με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Μαρτίνου και θα επανεισάγονται σε αυτόν μέσω του Α/Κ Κάστρου.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των διερχομένων.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση.