Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ανισόπεδο κόμβο Λυκόβρυσης (12,6 χλμ.) του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, στον κλάδο εξόδου προς Λαμία, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Λυκόβρυσης (Πύρνας), με στόχο την εκτέλεση εργασιών κατασκευής αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων.

Ειδικότερα, από το Σάββατο 20 Ιουλίου 2013 έως και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε μέγιστο πλάτος τριών (3) μέτρων από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος στον κλάδο εξόδου από Αθήνα προς Λαμία στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Λυκόβρυσης (Πύρνας), στο 12,6 χλμ. και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων. Η κυκλοφορία κατά το ανωτέρω διάστημα θα διεξάγεται από το εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος και το ανώτατο όριο ταχύτητας στην περιοχή των έργων ορίζεται στα σαράντα (40) χλμ/ώρα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των διερχομένων.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση.