Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μαλακάσας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μαλακάσας για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 1 στις 08:00 έως και την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στις 15:00,  θα ισχύσει  μόνιμος αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στην περιοχή της Μαλακάσας (μεταξύ του 42,7ου χλμ και 40,4ου χλμ) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τις εναπομείνασες (μεσαία και δεξιά) λωρίδες. Επιπρόσθετα, κατά τω ανωτέρω διάστημα, πλην της Κυριακής, από τις 19:00 κάθε ημέρας έως τις 08:00 της επομένης, θα ισχύσει ταυτόχρονος αποκλεισμός μικρής διάρκειας και της μεσαίας λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την εναπομείνασα δεξιά λωρίδα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή του Μπογιατίου (Αγ. Στέφανος)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπογιατίου (Αγ. Στέφανος), από την Τετάρτη 09 Ιουνίου έως και την Κυριακή 04 Ιουλίου, από τις 18:00  έως τις 06:00 κάθε ημέρας, καθώς και την Παρασκευή και το Σάββατο  από τις 20:00 έως 09:00, με σκοπό τη διενέργεια ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας, από το 26,6ο χλμ έως το 24ο χλμ στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι κατά τις ημέρες από Παρασκευή 18 στις 06:00 έως και την Τρίτη 22 Ιουνίου στις 18:00 δε θα εκτελεστούν εργασίες.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε, την ερχόμενη εβδομάδα, κατά τις βραδινές ώρες, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής, με στόχο την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 26 Ιουνίου έως το Σάββατο 1 Ιουλίου και από τις 22:00 το βράδυ κάθε ημέρας, έως τις 06:00 το πρωί κάθε επόμενης (πλην Παρασκευής όπου οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 23:00), από το 14ο έως το 16ο χλμ., θα ισχύει εναλλάξ αλλά και ταυτοχρόνως, κατά τόπους αποκλεισμός, της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνσης προς Λαμία. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά από την αριστερή λωρίδα.

Ταυτόχρονα, θα ισχύει αποκλεισμός του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Τατοΐου, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λαμία. Κατά το ανωτέρω διάστημα και με τη χρήση κατάλληλων προειδοποιητικών πινακίδων, οι οδηγοί θα ειδοποιούνται εγκαίρως, προκειμένου να εξέρχονται από τον προηγούμενο κόμβο (Α/Κ Πύρνας) και μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου και τη χρήση προσωρινών σημάνσεων να οδηγούνται στον Α/Κ Τατοΐου.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν µε στόχο την πλήρη ενημέρωσή τους.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη  σχετική σήμανση και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το εν λόγω τμήμα.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή της Βοιωτίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε, στην περιοχή της Βοιωτίας, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 25 έως και την Τετάρτη 27 Ιουλίου και από το 118,8ο έως το 117,5ο χλμ. στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερή λωρίδας κυκλοφορίας.

Τέλος μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών και έως την Κυριακή 31 Ιουλίου και από το 118,4ο έως και το 18,8ο χλμ., θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν µε στόχο την πλήρη ενημέρωσή τους τους.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη  σχετική σήμανση και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το εν λόγω τμήμα.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων, με στόχο τη διενέργεια εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των τοπικών σηράγγων.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 09:00’ έως τις 14:00’, η κυκλοφορία προς Αθήνα θα εκτρέπεται από τον ημικόμβο Καμένων Βούρλων στην Περιφερειακή Οδό Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων έως τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Λόγγου, από όπου τα οχήματα θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο. Η κυκλοφορία προς Λαμία θα διεξάγεται κανονικά.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να
επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.