Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής διάρκειας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και ειδικότερα στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων, με στόχο την εκτέλεση ετήσιων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού των σηράγγων.

Ειδικότερα:

  • Από τις 26/06/2012 έως και τις 28/06/2012 , θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός όλου του κλάδου προς Λαμία, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα θα διεξάγεται κανονικά. (εκτροπή από ανισόπεδο κόμβο Λόγγου, ευρύτερη περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου, χ.θ.161+000 έως δυτικό ημικόμβο Καμένων Βούρλων, χ.θ. 176+000).
  • Από τις 03/07/2012 έως και τις 05/07/2012, θα ακολουθήσει πλήρης αποκλεισμός όλου του κλάδου προς Αθήνα, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία θα διεξάγεται κανονικά. (εκτροπή από δυτικό ημικόμβο Καμένων Βούρλων, χ.θ. 176+000 έως ανισόπεδο κόμβο Λόγγου, ευρύτερη περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου, χ.θ.161+000).

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 08:00 έως τις 19:00, και η διοχέτευση της κυκλοφορίας θα γίνεται όπως ήδη αναφέρθηκε, μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων.

Για τις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τοποθετηθούν επί του αυτοκινητοδρόμου σχετικές προσωρινές σημάνσεις, με στόχο την πλήρη ενημέρωση των οδηγών. (πληροφοριακές πινακίδες προορισμών, ρυθμιστικές πινακίδες ορίων ταχύτητας, ανακλαστικοί κώνοι, προειδοποιητικές πινακίδες κ.α.).

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση.