Επαγγελματίες Οδηγοί

4.1.2.4

Η Νέα Οδός, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των υπηρεσιών της προς τους επαγγελματίες χρήστες του αυτοκινητόδρομου, προχώρησε στην αναβάθμιση του συστήματος έκδοσης των Ενημερώσεων Δυνατότητας Διέλευσης Υπέρβαρων/ Υπερμεγεθών Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου.

Πλέον, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής:

  1. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώνει την Νέα Οδό (τουλάχιστον 1 εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διέλευσης) για τη διέλευση του οχήματος από το τμήμα Α/Κ Μεταμόρφωσης– Α/Κ Σκάρφειας, στέλνοντας συμπληρωμένο το Δελτίο Ενημέρωσης στο fax: 210-6180050ή στο email oversized@neaodos.gr από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 έως 15:00). Δελτία που λαμβάνονται μετά τις 15:00 θα πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη μέρα. Αιτήσεις για αυθημερόν διελεύσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
  2. Η Νέα Οδός θα αποστέλλει το έντυπο Ενημέρωσης Δυνατότητας Διέλευσης μέσω fax ή email στον ενδιαφερόμενο.
  3. Την ημέρα της διέλευσης, ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου (ΚΔΚ) στο τηλέφωνο: 1075 (τουλάχιστον 1 ώρα πριν εισέλθει στο τμήμα Α/Κ Μεταμόρφωσης – Α/Κ Σκάρφειας) αναφέροντας τον αριθμό πρωτοκόλλου ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧ, ώστε το ΚΔΚ να λαμβάνει όποια μέτρα κριθούν απαραίτητα για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.
  4. Κατά τη διέλευση του οχήματος από τους Σταθμούς Διοδίων, ο Εισπράκτορας Διοδίων θα ζητά από τον οδηγό του υπερμεγέθους οχήματος τον αριθμό πρωτοκόλλου του εντύπου Ενημέρωσης Δυνατότητας Διέλευσης και θα ενημερώνει άμεσα το ΚΔΚ. Παράλληλα θα ζητά από τον οδηγό να αναμένει στη λωρίδα μέχρι να επαληθευτεί η δυνατότητα διέλευσης από το ΚΔΚ (μέσος χρόνος 1 λεπτό).

Με την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών χρηστών και παράλληλα ενισχύεται η ασφάλεια της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο.

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συνολικές διαστάσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Αυτοκινητοδρόμου κατά τη διέλευση των υπέρβαρων/υπερμεγεθών οχημάτων και μηχανημάτων από τον αυτοκινητόδρομο και τις σήραγγες ορίζονται σε:

Ύψος: 4.80 μ.

Πλάτος: 5.90 μ.

Οι παραπάνω διαστάσεις ισχύουν εφόσον δεν επηρεάζονται από τις τρέχουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες εντός του Αυτοκινητοδρόμου για τις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε από το τμήμα διελεύσεων.

Διευκρινίζεται ότι η Ενημέρωση Δυνατότητας Διέλευσης ΔΕΝ αποτελεί άδεια διέλευσης και δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από το άρθρο 53 του Κ.Ο.Κ., άδεια διέλευσης υπέρβαρου – υπερμεγέθους οχήματος/ μηχανήματος έργου. Παρέχεται από τη Νέα Οδό προς τους επαγγελματίες χρήστες ώστε να τους ενημερώνει για τη δυνατότητα διέλευσης υπέρβαρων – υπερμεγεθών οχημάτων / μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες εργασίες και τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες του αυτοκινητόδρομου.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία οι χρήστες μπορούν να απευθυνθούν είτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών  καλώντας το 22950-26900 ή στο τμήμα διελεύσεων στο 210-3447326.

Σχετικό Έντυπο:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΥ / ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ)